Տրանսպորտային ծառայությունների Կենտրոն
Փաստաթղթեր
Սակագնային քաղաքականություն
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 2021 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման ներբեռնել
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 2022 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 1-ый квартал 2021 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 2-ой квартал 2021 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 3-ий квартал 2021 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 4-ый квартал 2021 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 1-ый квартал 2022 года ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 1-ый квартал 2021г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 2-ой квартал 2021г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 3-ий квартал 2021г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 4-ый квартал 2021г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 1-ый квартал 2022г ներբեռնել
Информация о скидках зерна и шрота на 2021г ներբեռնել
Информация по ставкам КНТ поезда на 2021г ներբեռնել
Информация о скидках зерна на 2022г ներբեռնել
Договор на организацию расчетов (65 kb)ներբեռնել ներբեռնել ամբողջը
Экспедиторский договор (53 kb) ներբեռնել
Агентский договор (86 kb) ներբեռնել
Приложение №1 к Агентскому договору (64 kb) ներբեռնել
Перечень документов для заключения договора(48 kb) ներբեռնել
ГУ 12 (19 kb)ներբեռնել ներբեռնել ամբողջը
Заявление/местное сообщение (17 kb)ներբեռնել
Заявление/международное сообщение (23 kb)ներբեռնել
Расчет стоимости (49 kb)ներբեռնել
Заказ на организацию перевозки (61 kb)ներբեռնել
Заявление на перерадресовку груза (30 kb)ներբեռնել
Письмо телеграммы согласия (31 kb)ներբեռնել