Տրանսպորտային ծառայությունների Կենտրոն
Փաստաթղթեր
Սակագնային քաղաքականություն
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 2023 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման ներբեռնել
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 2022 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման ներբեռնել
2022 հունիսի 1-ից 3.3 կետի վերաբերյալ փոփոխություն մտցնելու մասին ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах с 13.03 по 31.03.2023 года Скачать
Информация о корректировочных коэффициентах на 1-ый квартал 2023 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 4-ый квартал 2022 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на авг - сент 2022 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на июль 2022 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 2-30 июня 2022 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на май – 1-е июня 2022 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на апрель 2022 года ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 2-ой квартал 2023г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 1-ый квартал 2023г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 4-ый квартал 2022г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 2-ой квартал 2022г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 1-ый квартал 2022г ներբեռնել
Информация о скидках зерна на 2023г ներբեռնել
Информация по ставкам КНТ поезда на 2022г ներբեռնել
Информация о скидках зерна на 2022г ներբեռնել
Информация о скидках зерна и шрота на 2021г ներբեռնել
Информация по ставкам КНТ поезда на 2021г ներբեռնել
Договор на организацию расчетов (65 kb)ներբեռնել ներբեռնել ամբողջը
Экспедиторский договор (53 kb) ներբեռնել
Агентский договор (86 kb) ներբեռնել
Приложение №1 к Агентскому договору (64 kb) ներբեռնել
Перечень документов для заключения договора(48 kb) ներբեռնել
ГУ 12 (19 kb)ներբեռնել ներբեռնել ամբողջը
Заявление/местное сообщение (17 kb)ներբեռնել
Заявление/международное сообщение (23 kb)ներբեռնել
Расчет стоимости (49 kb)ներբեռնել
Заказ на организацию перевозки (61 kb)ներբեռնել
Заявление на перерадресовку груза (30 kb)ներբեռնել
Письмо телеграммы согласия (31 kb)ներբեռնել