Բեռնափոխադրումներ
Տրանսպորտային ծառայությունների Կենտրոն
Փաստաթղթեր
Սակագնային քաղաքականություն
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 2024 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման ներբեռնել դիտել
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ 2023 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման ներբեռնել դիտել
Информация о корректировочных коэффициентах на июнь 2024 года Դիտել ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 2-ой квартал 2024 года Դիտել ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 1-ый квартал 2024 года Դիտել ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 4-ый квартал 2023 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 3-ий квартал 2023 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах с 01.06 по 30.06.2023 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 2-ой квартал 2023 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах с 13.03 по 31.03.2023 года ներբեռնել
Информация о корректировочных коэффициентах на 1-ый квартал 2023 года ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 3-ий квартал 2024г Դիտել ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 2-ой квартал 2024г Դիտել ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 1-ый квартал 2024г Դիտել ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 4-ый квартал 2023г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 3-ий квартал 2023г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 2-ой квартал 2023г ներբեռնել
Коэффициент Рейтера на 1-ый квартал 2023г ներբեռնել
Информация о скидках зерна, клинкера и тростникового сахара на июль-декабрь 2023г. ներբեռնել
Информация о скидках зерна, клинкера и тростникового сахара на 2023г ներբեռնել
Информация о ставках тарифа КНТ июль-декабрь 2023г. ներբեռնել
Информация по ставкам КНТ поезда на 2022г ներբեռնել
Информация о скидках зерна на 2022г ներբեռնել
Информация о скидках зерна и шрота на 2021г ներբեռնել
Информация по ставкам КНТ поезда на 2021г ներբեռնել
Договор на организацию расчетов (65 kb)ներբեռնել ներբեռնել ամբողջը
Экспедиторский договор (53 kb) ներբեռնել
Агентский договор (86 kb) ներբեռնել
Приложение №1 к Агентскому договору (64 kb) ներբեռնել
Перечень документов для заключения договора(48 kb) ներբեռնել
ГУ 12 (19 kb)ներբեռնել ներբեռնել ամբողջը
Заявление/местное сообщение (17 kb)ներբեռնել
Заявление/международное сообщение (23 kb)ներբեռնել
Расчет стоимости (49 kb)ներբեռնել
Заказ на организацию перевозки (61 kb)ներբեռնել
Заявление на перерадресовку груза (30 kb)ներբեռնել
Письмо телеграммы согласия (31 kb)ներբեռնել