ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

Տենդերներ

Արխիվ

Հայտերի ներկայացման սկիզբ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ընթացակարգի համարը Գործարքի տեսակը Ընթացակարգի անվանումը Կարգավիճակ
413 18-01-2024 08-02-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/002 Գնանշումների հարցում Գրասենյակային բազկաթոռների և կենցաղային տեխնիկաի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/002 ծածկագրով ավարտված
414 18-01-2024 08-02-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/003 Գնանշումների հարցում սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/003 ծածկագրով ավարտված
415 18-01-2024 08-02-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/004 Գնանշումների հարցում Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/004 ծածկագրով ավարտված
412 11-01-2024 01-02-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/001 Գնանշումների հարցում դեղամիջոցների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ024/001 ծածկագրով ավարտված
410 28-12-2023 17-01-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 023/059 Գնանշումների հարցում Ավտոքարտերով բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/045 ծածկագրով ավարտված
411 28-12-2023 17-01-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 023/060 Գնանշումների հարցում Ածխաջրածին հեղուկ-վառելիքի գազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 023/060 ծածկագրով ավարտված
408 26-12-2023 15-01-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 023/025 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "Գնացքաքարշային ուղեվորատար վագոնների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/025 ծածկագրով ավարտված
409 26-12-2023 15-01-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 023/058 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների (ՏՍ) և տեխնիկական վերանորոգման (ՏՎ), կապիտալ վերանորոգման (ԿՎ) ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/058 ծածկագրով ավարտված
406 25-12-2023 24-01-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 023/024 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Գյումրի դեպոյի վագոնաին մասի շենքերի տանիքների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում (ինվ: № 10020264) թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/024 ծածկագրով ավարտված
407 25-12-2023 15-01-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 023/057 Գնանշումների հարցում СПР-02 տիպի ռելսայուղիչների սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/057 ծածկագրով ավարտված
405 20-12-2023 09-01-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 023/056 Գնանշումների հարցում Շինանյութերի և գործիքների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/056 ծածկագրով ավարտված
404 13-12-2023 27-12-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/055 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ 77 օբյեկտներում հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/055 ծածկագրով ավարտված
402 12-12-2023 26-12-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/053 Գնանշումների հարցում Գռասենյակային բազկաթոռների և կենցաղային տեխնիկաի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/053 ծածկագրով ավարտված
403 12-12-2023 11-01-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 023/054 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/054 ծածկագրով ավարտված
401 30-11-2023 11-12-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/052 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոյի Երևանի արտադրական տեղամասի կաթսայատան համակարգի և հանգույցների վերանորոգման, կարգաբերման աշխատանքների և հեռավար կառավարման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/052 ծածկագրով ավարտված
400 24-11-2023 15-12-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/051 Գնանշումների հարցում Շինանյութերի և գործիքների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/051 ծածկագրով ավարտված
398 14-11-2023 28-11-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/050 Գնանշումների հարցում Սովետական կայարանի ուղևորների շենքի, պոմպակայանի, խանութի պատուհանների և դռների փակման աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/050 ծածկագրով ավարտված
399 14-11-2023 28-11-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/023 Գնանշումների հարցում Գնացքաքարշային ուղեվորատար վագոնների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/023 ծածկագրով ավարտված
396 26-10-2023 10-11-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/022 Գնանշումների հարցում ԷՊ2Դ էլեկտրագնացքների արտաքին լվացման և բիոզուգարանների սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/022 ծածկագրով ավարտված
395 20-10-2023 31-12-2023 «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի գույքի իրացման մասին ավարտված
393 04-10-2023 16-10-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/047 Գնանշումների հարցում Բիոզուգարանների սպասարկման և վագոնների արտաքին լվացման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/047 ծածկագրով ավարտված
394 04-10-2023 16-10-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/048 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ԲԲԸ վարչական շենքի կաթսայատան ստուգման, վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքների կատարման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/048 ծածկագրով ավարտված
397 04-10-2023 09-11-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/049 Գնանշումների հարցում «1С հաշվապահություն՝ աշխատավարձի հաշվարկման և փոխանցման ավտոմատացում» ծրագրի վերջնական մշակման համար ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/049 ծածկագրով ավարտված
391 28-09-2023 09-10-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/046 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների (ռուսական և խորհրդային արտադրության մեքենաների) տեխնիկական սպասարկման (ՏՍ) և ընթացիկ վերանորոգման (ԸՎ) ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/046 ծածկագրով ավարտված
392 28-09-2023 12-10-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/021 Գնանշումների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ԷՌ2 էլեկտրագնացքների մաքրման, հավաքման և լվացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/021 ծածկագրով ավարտված
390 19-09-2023 03-10-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/045 Գնանշումների հարցում Դիզելային վառելիքի կգ-ով մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/045 ծածկագրով ավարտված
388 15-09-2023 02-10-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/043 Գնանշումների հարցում Բիոզուգարանների սպասարկման և վագոնների արտաքին լվացման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/043 ծածկագրով ավարտված
389 15-09-2023 02-10-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/044 Գնանշումների հարցում Գազաջեռուցման սարքավորումների շահագործման համար պատասխանատու անձանց վերապատրաստման և ուսուցման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/044 ծածկագրով ավարտված
387 07-09-2023 22-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/042 Գնանշումների հարցում GPS մոնիտորինգի ապարատային և ծրագրային համալիրի մատակարարման, տեղադրման, միացման, բաժանորդային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/042 ծածկագրով ավարտված
385 24-08-2023 20-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/040 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի տրանսպորտային միջոցների (ռուսական և խորհրդային արտադրության մեքենաների) տեխնիկական սպասարկման (ՏՍ) և ընթացիկ վերանորոգման (ԸՎ) ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/040 ծածկագրով ավարտված
386 24-08-2023 07-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/041 Գնանշումների հարցում Գազաջեռուցման սարքավորումների շահագործման համար պատասխանատու անձանց վերապատրաստման և ուսուցման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/041 ծածկագրով ավարտված
384 18-08-2023 01-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/039 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/039 ծածկագրով ավարտված
382 10-08-2023 24-08-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/038 Գնանշումների հարցում Գրասենյակային բազկաթոռների և աթոռների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/038 ծածկագրով ավարտված
383 10-08-2023 30-08-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/020 Գնանշումների հարցում Բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/020 ծածկագրով ավարտված
380 07-08-2023 04-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/036 Գնանշումների հարցում Kaspersky հակավիրուսային էլեկտրոնային լիցենզիայի երկարաձգման մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/036 ծածկագրով ավարտված
381 07-08-2023 04-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/037 Գնանշումների հարցում 1С ապրանքների և էլեկտրոնային լիցենզիաների մատակարարման իրավունքի համար պայմանագրի կնքման մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/037 ծածկագրով ավարտված
379 01-08-2023 14-09-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/035 Գնանշումների հարցում ԱԳՎ-468 դրեզինայի վերանորոգման համար պահեստամասերի և նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/035 ծածկագրով ավարտված
377 29-06-2023 21-07-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/033 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "ՀԿԵ" ՓԲԸ Գյումրի կայարանի կապի տան 1-ին և 2-րդ հարկերի ջեռուցման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/033 ծածկագրով ավարտված
378 29-06-2023 13-07-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/034 Գնանշումների հարցում ԱԳՎ-468 դրեզինայի վերանորոգման համար պահեստամասերի և նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/034 ծածկագրով ավարտված
376 22-06-2023 03-07-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/019 Առաջարկությունների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ ուղևորատար վագոնների ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/019 ավարտված
374 02-06-2023 19-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/031 Գնանշումների հարցում Թափոնների առաջացման և դրանց տեղակայման սահմանափակումների նախագծի և թափոնների անձնագրերի մշակման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ023/031 ծածկագրով ավարտված
375 02-06-2023 12-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/032 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն Տպագրական հրատարակությունների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/032 ծածկագրով ավարտված
369 01-06-2023 15-06-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/018 Առաջարկությունների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ ուղևորատար վագոնների ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/018 ավարտված
370 01-06-2023 15-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/027 Գնանշումների հարցում Շարժական գույքի անկախ գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/027 ծածկագրով ավարտված
371 01-06-2023 15-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/028 Գնանշումների հարցում ուղեվորատար վագոնների գնահատման ծառայության մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/028 ծածկագրով ավարտված
372 01-06-2023 12-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/029 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համարի ավտոմեքենաների ապահովագրման ԱՊՊԱ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/029 ծածկագրով ավարտված
373 01-06-2023 20-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/030 Գնանշումների հարցում ԱԳՎ-468 դրեզինայի վերանորոգման համար պահեստամասերի և նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/030 ծածկագրով ավարտված
367 24-05-2023 05-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/025 Գնանշումների հարցում Գազի սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջների ապահովման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/025 ծածկագրով ավարտված
368 24-05-2023 07-06-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/026 Գնանշումների հարցում Վտանգավոր արտադրական օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության իրականացման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/026 ծածկագրով ավարտված
366 19-05-2023 29-05-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/024 Գնանշումների հարցում մաքսային բրոքերական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/024 ծածկագրով ավարտված
358 18-05-2023 25-05-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/020 Գնանշումների հարցում Փաթեթիկով թեյի և փաթեթիկով լուծվող սուրճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/020 ծածկագրով ավարտված
359 18-05-2023 31-05-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/021 Գնանշումների հարցում տպագրական և համակարգչային տեխնիկայի սպառվող նյութերի և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/021 ծածկագրով ավարտված
360 18-05-2023 25-05-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/022 Գնանշումների հարցում սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 023/022 ծածկագրով ավարտված
361 18-05-2023 29-05-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/023 Գնանշումների հարցում ՅԱՄԶ-238 /Չափաբաժին №1/ և «Եվրո-3» ԿԱՄԱԶ /Չափաբաժին №2/ շարժիչների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/023 ծածկագրով ավարտված
362 18-05-2023 06-06-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/014 Առաջարկությունների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ВЛ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների TЛ-2K1 քարշիչ շարժիչների կապիտալ վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/014 ծածկագրով ավարտված
363 18-05-2023 06-06-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/015 Առաջարկությունների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ВЛ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների անվազույգերի կապիտալ վերանորոգման համար (անվազույգերի ամբողջական զննում բոլոր մաշված մասերի փոփոխությամբ) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/015 ծածկագրով ավարտված
364 18-05-2023 06-06-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/016 Առաջարկությունների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ՎԼ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների ԿՏ6- Էլ. տիպի կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/016 ծածկագրով ավարտված
365 18-05-2023 31-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/017 Առաջարկությունների հարցում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/017 ավարտված
355 05-05-2023 18-05-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/019 Գնանշումների հարցում Թխվածքաբլիթի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/019 ծածկագրով ավարտված
356 05-05-2023 22-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/012 Առաջարկությունների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղիներ» ՓԲԸ-ի երկաթուղային կայարաններում և այլ օբյեկտներում խառը կոյուղու թափոնների դուրս մղման, տեղափոխման և տեղավորման, հորերի մաքրման և քլորացման ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/012 ծածկագրով ավարտված
357 05-05-2023 25-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/013 Առաջարկությունների հարցում ԷՊ-2 էլեկտրագնացքների օդային էլեկտրական կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/013 ծածկագրով ավարտված
354 02-05-2023 31-12-2023 «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի գույքի իրացման մասին ավարտված
348 21-04-2023 10-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/006 Առաջարկությունների հարցում սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/006 ծածկագրով ավարտված
349 21-04-2023 10-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/007 Առաջարկությունների հարցում Փաթեթիկով թեյի և փաթեթիկով լուծվող սուրճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/007 ծածկագրով ավարտված
350 21-04-2023 10-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/008 Առաջարկությունների հարցում տպագրական և համակարգչային տեխնիկայի սպառվող նյութերի և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/008 ծածկագրով ավարտված
351 21-04-2023 10-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/009 Առաջարկությունների հարցում Փոփոխություն Փոխադրողի և երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/009 ծածկագրով ավարտված
352 21-04-2023 10-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/010 Առաջարկությունների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ գույքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/010 ծածկագրով ավարտված
353 21-04-2023 10-05-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/011 Առաջարկությունների հարցում Միջազգային երթևեկության գնացքներում ուղևորների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/011 ծածկագրով ավարտված
347 13-04-2023 28-04-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/018 Գնանշումների հարցում Ակումուլյատորային մարտկոցների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/018 ծածկագրով ավարտված
344 30-03-2023 27-04-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/005 Առաջարկությունների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ՎԼ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների ԿՏ6- Էլ. տիպի կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/005 ծածկագրով ավարտված
345 30-03-2023 28-04-2023 ՀԿԵ- ԲՄ 023/005 Բաց մրցույթ Թխվածքաբլիթի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին բաց մրցույթ № ՀԿԵ- ԲՄ 023/005 ծածկագրով ավարտված
346 30-03-2023 05-04-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/017 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/017 ծածկագրով ավարտված
340 22-03-2023 03-04-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/015 Գնանշումների հարցում Պահեստամասերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/015 ծածկագրով ավարտված
341 22-03-2023 04-04-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/016 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն վտանգավոր արտադրական օբյեկտների շահագործման համար պատասխանատու անձանց ուսուցման և որակավորման բարձրացման ծառայության պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/016 ծածկագրով ավարտված
342 22-03-2023 17-04-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/003 Առաջարկությունների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ВЛ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների անվազույգերի կապիտալ վերանորոգման համար (անվազույգերի ամբողջական զննում բոլոր մաշված մասերի փոփոխությամբ) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/003 ծածկագրով ավարտված
343 22-03-2023 17-04-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/004 Առաջարկությունների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ВЛ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների TЛ-2K1 քարշիչ շարժիչների կապիտալ վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/004 ծածկագրով ավարտված
339 21-03-2023 31-12-2023 «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի գույքի իրացման մասին ավարտված
338 16-03-2023 31-12-2023 վարձակալության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին ավարտված
337 15-03-2023 24-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/014 Գնանշումների հարցում Քսայուղերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/014 ծածկագրով ավարտված
336 09-03-2023 31-12-2023 «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի գույքի իրացման մասին ավարտված
331 03-03-2023 13-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/009 Գնանշումների հարցում Քիմիական նյութերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/009 ծածկագրով ավարտված
332 03-03-2023 20-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/010 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն Խճի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/010 ծածկագրով ավարտված
333 03-03-2023 28-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/011 Գնանշումների հարցում ՀԻՇ-ի վերանորոգման համար պահեստամասեր Պահեստամասերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/011 ծածկագրով ավարտված
334 03-03-2023 20-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/012 Գնանշումների հարցում FOSC-H004 ապրանքանիշի օպտիկական մուֆտաների կամ համանմանի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/012 ծածկագրով ավարտված
335 03-03-2023 20-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/013 Գնանշումների հարցում Կաբելային միացուցիչ ջերմաքծվող մուֆտաների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/013 ծածկագրով ավարտված
330 24-02-2023 06-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/008 Գնանշումների հարցում Երկաթգծի միջին նորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման և հեղինակային հսկողության իրականացման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/008 ծածկագրով ավարտված
328 23-02-2023 06-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/007 Գնանշումների հարցում Անկողնային պարագաների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/007 ծածկագրով ավարտված
329 23-02-2023 24-03-2023 ՀԿԵ- ԲՄ 023/004 Բաց մրցույթ Շինարարական նյութերի և գործիքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին բաց մրցույթ № ՀԿԵ- ԲՄ 023/004 ծածկագրով ավարտված
326 17-02-2023 29-03-2023 ՀԿԵ- ԲՄ 023/003 Բաց մրցույթ Փոփոխություն Հակահրդեհային գույքի, կրակմարիչների և անհատական պաշտպանության միջոցների (ԱՊՄ) մատակարարման պայմանագիր կնքելու բաց մրցույթի անցկացման մասին № ՀԿԵ- ԲՄ 023/003 ծածկագրով ավարտված
327 17-02-2023 03-03-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/006 Գնանշումների հարցում Եռակցման եղանակով ռելսերի և խաչուկների սլաքային փոխադրիչների թերությունների վերացման աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/006 ծածկագրով ավարտված
324 10-02-2023 13-03-2023 ՀԿԵ- ԲՄ 023/001 Բաց մրցույթ Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու բաց մրցույթի անցկացման մասին № ՀԿԵ- ԲՄ 023/001 ծածկագրով ավարտված
325 10-02-2023 13-03-2023 ՀԿԵ- ԲՄ 023/002 Բաց մրցույթ Մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու բաց մրցույթի անցկացման մասին ավարտված
323 03-02-2023 13-02-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/005 Գնանշումների հարցում հերբիցիդի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/005 ծածկագրով ավարտված
322 30-01-2023 13-02-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/004 Գնանշումների հարցում փայտակոճի և երկաթուղային փայտե չորսուի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/004 ծածկագրով ավարտված
321 26-01-2023 08-02-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/003 Գնանշումների հարցում Երկաթաբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/003 ծածկագրով ավարտված
319 19-01-2023 01-02-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/002 Գնանշումների հարցում դեղամիջոցների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ023/002 ծածկագրով ավարտված
320 19-01-2023 27-01-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/001 Առաջարկությունների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ շենքերի և արհեստական շինությունների պահպանության և անվտանգության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/002 ծածկագրով ավարտված
317 13-01-2023 02-02-2023 ՀԿԵ-ԱՀ 023/001 Առաջարկությունների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Ներքին և ընդհանուր օգտագործման տարածքներիի մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 023/001 ծածկագրով ավարտված
318 13-01-2023 26-01-2023 ՀԿԵ-ԳՀ 023/001 Գնանշումների հարցում լվացման ծառայության պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 023/001 ծածկագրով ավարտված
314 29-12-2022 08-02-2023 ՀԿԵ-ԲՄ 022/001 Բաց մրցույթ Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 022/001 ավարտված
315 29-12-2022 30-01-2023 ՀԿԵ-ԲՄ 022/002 Բաց մրցույթ Հատուկ համազգեստի մատակարարման պայմանագիր կնքելու բաց մրցույթի անցկացման մասին № ՀԿԵ- ԲՄ 022/002 ծածկագրով ավարտված
316 29-12-2022 30-01-2023 ՀԿԵ-ԲՄ 022/003 Բաց մրցույթ Կվարցային ավազի՝ լոկոմոտիվների համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 022/003 ավարտված
310 16-12-2022 22-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/116 Գնանշումների հարցում Տնտեսական ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/116 ծածկագրով ավարտված
311 16-12-2022 22-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/117 Գնանշումների հարցում Գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/117 ծածկագրով ավարտված
312 16-12-2022 22-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/118 Գնանշումների հարցում Հանքային գազավորված ջրի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/118 ծածկագրով ավարտված
313 16-12-2022 22-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/119 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական սպիրտի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/0119 ծածկագրով ավարտված
309 08-12-2022 21-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/115 Գնանշումների հարցում Դիզելային վառելիքի և բենզինի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/115 ավարտված
308 02-12-2022 15-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/114 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/114 ծածկագրով ավարտված
306 24-11-2022 30-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/112 Գնանշումների հարցում Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/112 ծածկագրով ավարտված
307 24-11-2022 30-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/113 Գնանշումների հարցում Սնուցման մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/113 ծածկագրով ավարտված
303 22-11-2022 05-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/109 Գնանշումների հարցում Տնտեսական ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/109 ծածկագրով ավարտված
304 22-11-2022 05-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/110 Գնանշումների հարցում Գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/110 ծածկագրով ավարտված
305 22-11-2022 07-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/111 Գնանշումների հարցում Հանքային և Աղբյուրի գազավորված խմելու ջրի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/111 ծածկագրով ավարտված
297 18-11-2022 28-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/103 Գնանշումների հարցում Գազանման տեխնիկական թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/103 ծածկագրով ավարտված
298 18-11-2022 25-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/104 Գնանշումների հարցում տպագրական արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/104 ծածկագրով ավարտված
299 18-11-2022 01-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/105 Գնանշումների հարցում Շարժական գույքի անկախ գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/105 ծածկագրով ավարտված
300 18-11-2022 28-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/106 Գնանշումների հարցում Գազանման տեխնիկական թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/106 ծածկագրով ավարտված
301 18-11-2022 01-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/107 Գնանշումների հարցում Ներծծված փայտակոճի և փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/107 ծածկագրով ավարտված
302 18-11-2022 28-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/108 Գնանշումների հարցում ածխաջրածին պրոպան-բութան գազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/108 ծածկագրով ավարտված
295 11-11-2022 24-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/101 Գնանշումների հարցում Ռելսերի շղթաների պահեստամասերի և շարժակազմի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/101 ծածկագրով ավարտված
296 11-11-2022 01-12-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/102 Գնանշումների հարցում Երկաթաբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/102 ծածկագրով ավարտված
294 04-11-2022 17-11-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/100 Գնանշումների հարցում Ածխային ներդիրների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/100 ծածկագրով ավարտված
293 27-10-2022 09-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/099 Գնանշումների հարցում Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/099 ծածկագրով ավարտված
292 19-10-2022 25-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/098 Գնանշումների հարցում Գազի սարքավորումների շահագործման պատասխանատուների հետ դասընթացներ անցկացնելու ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/098 ծածկագրով ավարտված
291 13-10-2022 19-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/097 Գնանշումների հարցում Շենքերի և շինությունների վերանորոգում՝ քարշակային ենթակայաններում պատուհանների և դռների փոխարինման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/097 ծածկագրով ավարտված
289 07-10-2022 21-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/095 Գնանշումների հարցում Պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/095 ծածկագրով ավարտված
290 07-10-2022 17-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/096 Գնանշումների հարցում Նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/096 ծածկագրով ավարտված
288 26-09-2022 07-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/094 Գնանշումների հարցում Շենքերի և շինությունների վերանորոգում՝ քարշակային ենթակայաններում պատուհանների և դռների փոխարինման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/094 ծածկագրով ավարտված
286 23-09-2022 29-09-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/092 Գնանշումների հարցում Գազի սարքավորումների շահագործման պատասխանատուների հետ դասընթացներ անցկացնելու ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/092 ծածկագրով ավարտված
287 23-09-2022 06-10-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/093 Գնանշումների հարցում Երկաթգծի Գյումրի կայարանի տարածքում տեղակայված հետիոտն գետնանցման վերանորոգման ծառայությունների մատուցման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/093 ծածկագրով ավարտված
283 02-09-2022 08-09-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/090 Գնանշումների հարցում ՊԴՄ Սանաինի արտադրական տեղամասի /գույքահամար 10020241/ գազաֆիկացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/090 ծածկագրով ավարտված
284 02-09-2022 12-09-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/018 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի քարշային ենթակայանի ТДП- 12500/10 ИУ1 տրանսֆորմատորի փոխարկիչի (зав№ 33936) №2 վերանորոգման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/018 ծածկագրով ավարտված
285 02-09-2022 16-09-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/091 Գնանշումների հարցում Պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/091 ծածկագրով ավարտված
282 19-08-2022 29-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/089 Գնանշումների հարցում Տաք գլանված պողպատե թիթեղի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/089 ծածկագրով ավարտված
279 16-08-2022 24-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/016 Գնառաջարկի հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ-ի ավտոմեքենաների ԿԱՍԿՈ ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 022/016 ավարտված
280 16-08-2022 30-08-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/017 Գնանշումների հարցում Երևան քաղաքի քարշային ենթակայանի ТДП- 12500/10 ИУ1 տրանսֆորմատորի փոխարկիչի (зав№ 33936) №2 վերանորոգման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/017 ծածկագրով ավարտված
281 16-08-2022 25-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/088 Գնանշումների հարցում ՊԴՄ Սանաինի արտադրական տեղամասի /գույքահամար 10020241/ գազաֆիկացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/088 ծածկագրով ավարտված
278 15-08-2022 19-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/087 Գնանշումների հարցում Տպագրական տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/087 ծածկագրով ավարտված
277 08-08-2022 19-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/086 Գնանշումների հարցում Մեդիափոխարկիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/086 ծածկագրով ավարտված
273 05-08-2022 18-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/083 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի Երևան կայարանի շենքի աջ թևի շինության անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/083 ավարտված
274 05-08-2022 18-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/084 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի Գյումրու տարածքում հյուրանոցային ծառայությունների կազմակերպման տարածքի վարձակալության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/084 ավարտված
275 05-08-2022 15-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/085 Գնանշումների հարցում ՀԿԵ «ՓԲԸ» շենքերի և արհեստական կառույցների պահպանության և անվտանգության ապահովման ծառայությունների մատուցման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/085 ծածկագրով ավարտված
276 05-08-2022 19-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/015 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ Մասիս, Արտաշատ կայարանների սլաքների և ազդանշանների էլեկտրական կենտրոնացումները միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով, ավելացված ԱՀԷՀ համակարգով վերազինման աշխատանքների ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 022/015 ավարտված
272 29-07-2022 11-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/082 Գնանշումների հարցում Կահույքի, շերտավարագույրների և կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/082 ծածկագրով ավարտված
256 25-07-2022 31-12-2022 Ծանուցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ գույքի վաճառքի վերաբերյալ ավարտված
268 22-07-2022 05-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/078 Գնանշումների հարցում Համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/078 ծածկագրով ավարտված
269 22-07-2022 05-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/079 Գնանշումների հարցում Տպագրական տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/079 ծածկագրով ավարտված
270 22-07-2022 05-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/080 Գնանշումների հարցում համակարգչային պարագաների և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/080 ծածկագրով ավարտված
271 22-07-2022 05-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/081 Գնանշումների հարցում ծախսվող նյութերի և տպագրական սարքավորումների պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/081 ծածկագրով ավարտված
267 21-07-2022 27-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/077 Գնանշումների հարցում "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի աշխատողների համար մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին, որոնք կապված են վտանգավոր արտադրական օբյեկտների շահագործման հետ, մասնագիտացված ուսումնական հաստատությունում, որն ունի գործունեության տվյալ տեսակի լիցենզիա Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/077 ծածկագրով ավարտված
265 18-07-2022 08-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/075 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/075 ավարտված
266 18-07-2022 08-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/076 Գնանշումների հարցում տպագրական արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/076 ծածկագրով ավարտված
257 15-07-2022 21-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/068 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային անձնակազմերի համար 2 մոդուլային շարժական տնակների արտադրման և առաքման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/068 ավարտված
258 15-07-2022 25-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/014 Գնառաջարկի հարցում "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի ավտոմեքենաների ԿԱՍԿՈ ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 022/014 ավարտված
259 15-07-2022 03-08-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/069 Գնանշումների հարցում Սպիտակեղենի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/069 ծածկագրով ավարտված
260 15-07-2022 28-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/070 Գնանշումների հարցում Գազի սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջների ապահովման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/070 ծածկագրով ավարտված
261 15-07-2022 28-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/071 Գնանշումների հարցում "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի շարժական գույքի գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/071 ծածկագրով ավարտված
262 15-07-2022 28-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/072 Գնանշումների հարցում Էլեկտրաբլոկի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/072 ծածկագրով ավարտված
263 15-07-2022 28-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/073 Գնանշումների հարցում քիմիական արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/073 ծածկագրով ավարտված
264 15-07-2022 28-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/074 Գնանշումների հարցում Վագոնների բիոզուգարանների և արտաքին լվացման աշխատանքների կատարման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/074 ծածկագրով ավարտված
255 30-06-2022 07-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/067 Գնանշումների հարցում Յուղի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/067 ծածկագրով ավարտված
254 23-06-2022 29-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/066 Գնանշումների հարցում Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/066 ծածկագրով ավարտված
252 21-06-2022 27-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/064 Գնանշումների հարցում Յուղի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/064 ծածկագրով ավարտված
253 21-06-2022 30-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/065 Գնանշումների հարցում Սպիտակեղենի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/065 ծածկագրով ավարտված
250 17-06-2022 23-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/062 Գնանշումների հարցում Գյումրու ՎՉԴ-ի «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (հմ. 10020264) վերանորոգման և հավաքման բաժիններով հիմնական շենքի փափուկ տանիքի տակ կրող կառույցների տեխնիկական վիճակի ստուգման և գնահատման աշխատանքների կատարումը և նախագծային նախահաշիվների մշակում՝ հետազոտության ընթացքում հայտնաբերված թերությունները վերացնելու նպատակով պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/062 ծածկագրով ավարտված
251 17-06-2022 30-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/063 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային անձնակազմերի համար 2 մոդուլային շարժական տնակների արտադրման և առաքման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/063 ավարտված
248 10-06-2022 08-07-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/060 Գնանշումների հարցում Բեռնամբարձ մեխանիզմների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/060 ծածկագրով ավարտված
249 10-06-2022 20-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/061 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/061 ծածկագրով ավարտված
240 03-06-2022 13-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/058 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ ավտոմեքենաների ԱՊՊԱ ապահովագրման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/058 ծածկագրով ավարտված
241 03-06-2022 13-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/059 Գնանշումների հարցում Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոի ՏՍ և ՏՎ շինությունում տեղակայված կռունկին ուղղորդող գծի վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/059 ծածկագրով ավարտված
242 03-06-2022 15-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/053 Գնանշումների հարցում Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/053 ծածկագրով ավարտված
243 03-06-2022 15-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/054 Գնանշումների հարցում Փայտի համար անտիսեպտիկի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/054 ծածկագրով ավարտված
244 03-06-2022 16-06-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/012 Առաջարկի հարցում Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 022/012 ծածկագրով ավարտված
245 03-06-2022 16-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/056 Գնանշումների հարցում DLink DVG-5004s ապրանքանիշի ձայնային շլյուզի (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/056 ծածկագրով ավարտված
246 03-06-2022 16-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/055 Գնանշումների հարցում D-link Des 3200-10 կամ համանման սվիտչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/055 ծածկագրով ավարտված
247 03-06-2022 16-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/057 Գնանշումների հարցում Մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/057 ծածկագրով ավարտված
239 02-06-2022 15-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/052 Գնանշումների հարցում Ֆլ-98 կամ համանման էլեկտրական մեկուսիչ ներծծող լաքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/052 ծածկագրով ավարտված
235 30-05-2022 03-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/048 Գնանշումների հարցում Տրիպլեկս ապակու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/048 ծածկագրով ավարտված
236 30-05-2022 08-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/051 Գնանշումների հարցում Պահեստամասերի և յուղի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/051 ծածկագրով ավարտված
237 30-05-2022 10-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/050 Գնանշումների հարցում Գյումրու կայարանում վագոնային կշեռքների արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և կշեռային տարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/050 ծածկագրով ավարտված
238 30-05-2022 10-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/049 Գնանշումների հարցում Գյումրու ՎՉԴ-ի «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (հմ. 10020264) վերանորոգման և հավաքման բաժիններով հիմնական շենքի փափուկ տանիքի տակ կրող կառույցների տեխնիկական վիճակի ստուգման և գնահատման աշխատանքների կատարումը և նախագծային նախահաշիվների մշակում՝ հետազոտության ընթացքում հայտնաբերված թերությունները վերացնելու նպատակով պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/049 ծածկագրով ավարտված
231 27-05-2022 15-06-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/013 Առաջարկի հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ ուղևորատար վագոնների ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/013 ավարտված
232 27-05-2022 09-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/045 Գնանշումների հարցում Անվտանգության գոտիներ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/045 ծածկագրով ավարտված
233 27-05-2022 09-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/046 Գնանշումների հարցում Աթոռների և բազկաթոռների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/046 ծածկագրով ավարտված
234 27-05-2022 09-06-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/047 Գնանշումների հարցում Կաբելային ջերմանստեցվող միացնող կցորդիչ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/047 ծածկագրով ավարտված
230 10-05-2022 23-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/044 Գնանշման հարցում «Գյումրու Պետական Տեխնիկական Քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի №35, 37 սենյակների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/044 ծածկագրով ավարտված
227 06-05-2022 20-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/040 Գնանշման հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային անձնակազմերի համար 2 մոդուլային շարժական տնակների արտադրման և առաքման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/040 ավարտված
228 06-05-2022 26-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/041 Գնանշման հարցում Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոի ՏՍ և ՏՎ շինությունում տեղակայված կռունկին ուղղորդող գծի վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/041 ծածկագրով ավարտված
229 06-05-2022 13-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/042 Գնանշման հարցում 10w40 կամ համանման շարժիչի յուղի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/042 ծածկագրով ավարտված
224 05-05-2022 25-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/009 Գնառաջարկի հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ ուղևորատար վագոնների ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/009 ավարտված
225 05-05-2022 16-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/010 Գնառաջարկի հարցում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/010 ավարտված
226 05-05-2022 19-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/011 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի քարշային ենթակայանի 10 կվ փակ բաշխիչ սարքի վերանորոգում ՝ երկու ներածական տուփերի (ячейка) փոխարինմամբ, վակուումային անջատիչների և միկրոպրոցեսորային, ռելեային պաշտպանության բլոկներով կոմպլեկտի իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 022/011 ծածկագրով ավարտված
221 26-04-2022 16-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/006 Առաջարկի հարցում Միջազգային երթևեկության գնացքներում ուղևորների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/006 ավարտված
222 26-04-2022 16-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/007 Առաջարկի հարցում Փոխադրողի և երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/007 ավարտված
223 26-04-2022 16-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/008 Առաջարկի հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ գույքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/008 ավարտված
220 25-04-2022 06-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/039 Գնանշումների հարցում Ֆիոլետովո գյուղի դպրոցի առաջին հարկի միջանցքի և դասարանների վերանորոգման ծառայություն մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/039 ավարտված
218 19-04-2022 10-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/037 Գնանշումների հարցում Ինդուկցիոն տաքացման սարքավորում նախատեսված՝ ՏԼ2Կ1 քարշող շարժիչների, առանցքակալների ներքին օղակների ՎԼ10, օժանդակ մեքենաների ՏԼ110 և ՆԲ 431 դետալների մոնտաժման և ապամոնտաժման համար մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/037 ծածկագրով ավարտված
219 19-04-2022 02-05-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/038 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի Գյումրու տարածքում հյուրանոցային ծառայությունների կազմակերպման տարածքի վարձակալության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/038 ավարտված
212 15-04-2022 28-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/033 Գնանշումների հարցում 10w40 կամ համանման շարժիչի յուղի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/033 ծածկագրով ավարտված
213 15-04-2022 28-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/036 Գնանշումների հարցում Սանահին կայարանի մանկապարտեզի տարածքում ասֆալտբետոնե հարթակի կառուցման ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/036 ավարտված
214 15-04-2022 28-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/032 Գնանշումների հարցում Ներծծված փայտակոճի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/032 ծածկագրով ավարտված
215 15-04-2022 21-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/034 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի, կենցաղային տեխնիկայի և կահույքի պատրաստման համար նախատեսված ապրնքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/034 ավարտված
216 15-04-2022 04-05-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/005 Առաջարկի հարցում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/005 ավարտված
217 15-04-2022 28-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/035 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի Երևան կայարանի շենքի աջ թևի շինության անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/035 ավարտված
211 14-04-2022 20-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/031 Գնանշումների հարցում Հորիզոնական օպտիկական կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/031 ծածկագրով ավարտված
207 06-04-2022 15-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/027 Գնանշումների հարցում Փաթեթներով լուծվող մրգային թեյի և սուրճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/027 ծածկագրով ավարտված
208 06-04-2022 15-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/028 Գնանշումների հարցում Ճանապարհային սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/028 ծածկագրով ավարտված
209 06-04-2022 26-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/029 Գնանշումների հարցում ПДМ- Սանահինի համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/029 ծածկագրով ավարտված
210 06-04-2022 19-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/030 Գնանշումների հարցում Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/030 ծածկագրով ավարտված
205 31-03-2022 08-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 022/026 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի, կենցաղային տեխնիկայի և կահույքի պատրաստման համար նախատեսված ապրնքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/026 ավարտված
206 31-03-2022 13-04-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/004 Առաջարկի հարցում Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/004 ծածկագրով ավարտված
193 30-03-2022 08-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/016 Գնանշումների հարցում ОЗН-400 Էլեկտրոդների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/016 ծածկագրով ավարտված
194 30-03-2022 08-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/017 Գնանշումների հարցում Աղբյուրի և գազավորված խմելու ջրի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/017 ծածկագրով ավարտված
195 30-03-2022 05-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/018 Գնանշումների հարցում ЯМЗ-238Д ВПРС-03 մեքենանաի և ЯМЗ-238Б МПТ -1428 մոտովոզի նորոգման աշխատանքների կազմակերպման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/018 ավարտված
196 30-03-2022 12-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/019 Գնանշումների հարցում Թափոնների գոյացման նորմատիվների նախագծի մշակման, աշխատանքների իրականացման և դրանց տեղակայման լիմիտների պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/019 ծածկագրով ավարտված
197 30-03-2022 08-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/020 Գնանշումների հարցում Թխվածքաբլիթի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/020 ծածկագրով ավարտված
198 30-03-2022 05-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/021 Գնանշումների հարցում Հորիզոնական օպտիկական կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/021 ծածկագրով ավարտված
199 30-03-2022 08-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/022 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական կոշտ կալիումի օքսիդի հիդրատի և նավթային քսիլոլի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/022 ծածկագրով ավարտված
200 30-03-2022 12-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/023 Գնանշումների հարցում Էլեկտրական շարժական կազմի կոնտակտային ներդիրների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/023 ծածկագրով ավարտված
201 30-03-2022 05-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/024 Գնանշումների հարցում Դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/024 ավարտված
202 30-03-2022 05-04-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/025 Գնանշումների հարցում ВПРС-03 մեքենյի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 022/025 ծածկագրով ավարտված
203 30-03-2022 18-04-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/003 Առաջարկի հարցում Երևան քաղաքի քարշային ենթակայանի 10 կվ փակ բաշխիչ սարքի վերանորոգում ՝ երկու ներածական տուփերի (ячейка) փոխարինմամբ, վակուումային անջատիչների և միկրոպրոցեսորային, ռելեային պաշտպանության բլոկներով կոմպլեկտի իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 022/003 ծածկագրով ավարտված
187 17-03-2022 30-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/014 Գնանշումների հարցում Քսայուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/014 ծածկագրով ավարտված
188 17-03-2022 23-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/015 Գնանշումների հարցում Հերբիցիդի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/015 ծածկագրով ավարտված
189 17-03-2022 23-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/011 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների համար որակավորման դասընթացների կազմակերպման, որոնք կապված են 2022 թվականին վտանգավոր արտադրական օբյեկտների և այլ արտադրական օբյեկտների շահագործման հետ, գիտելիքների ստուգման և նոր վկայականների տրամադրման հետ պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/011 ծածկագրով ավարտված
190 17-03-2022 30-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/013 Գնանշումների հարցում Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/013 ծածկագրով ավարտված
191 17-03-2022 28-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/012 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի վրա եռակցման եղանակով ռելսերի և խաչուկների սլաքային փոխադրիչների թերությունների վերացման աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/012 ծածկագրով ավարտված
192 17-03-2022 28-03-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/002 Առաջարկի հարցում Երթուղիների կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման և հեղինակային հսկողության իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 022/002 ծածկագրով ավարտված
183 04-03-2022 18-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/007 Գնանշումների հարցում Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/007 ավարտված
184 04-03-2022 18-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/008 Գնանշումների հարցում Դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/008 ավարտված
185 04-03-2022 25-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/009 Գնանշումների հարցում Հատուկ համազգեստի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/009 ծածկագրով ավարտված
186 04-03-2022 18-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/010 Գնանշումների հարցում СПР-02 տիպի ռելսայուղիչների սպասարկման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/010 ծածկագրով ավարտված
181 25-02-2022 11-03-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/006 Գնանշումների հարցում Հրդեհային սարքավորումների և կրակմարիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/006 ավարտված
182 25-02-2022 11-03-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 022/001 Առաջարկի հարցում ՈՒԱԶ 390945 մեքենայի (կամ համարժեք) մատակարարման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 022/001 ծածկագրով ավարտված
178 03-02-2022 16-02-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/003 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի մաքսային բրոքերական ծառայությունների մատուցման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/003 ծածկագրով ավարտված
179 03-02-2022 14-02-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/004 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/004 ավարտված
180 03-02-2022 17-02-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/005 Գնանշումների հարցում Ներծծված փայտակոճի և փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/005 ծածկագրով ավարտված
177 21-01-2022 04-02-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/002 Գնանշումների հարցում Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/002 ծածկագրով ավարտված
176 20-01-2022 03-02-2022 ՀԿԵ-ԳՀ022/001 Գնանշումների հարցում Տնտեսական ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ022/001 ծածկագրով ավարտված
172 30-12-2021 24-01-2022 ՀԿԵ-ԳՀ 021/099 Գնանշումների հարցում Ավտոմեքենաների անվադողերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/099 ծածկագրով ավարտված
173 30-12-2021 14-01-2022 ՀԿԵ-ԳՀ021/098 Գնանշումների հարցում Գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/098 ծածկագրով ավարտված
174 30-12-2021 14-01-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 021/035 Առաջարկի հարցում №04(инв № 50060063) գործիքային վագոնի հիմքի վրա 100կՎտ հզորությամբ թիվ 04 գործիքային վագոնի վերանորոգման(инв № 50060063), դիզելային էլեկտրակայանի (инв № 44000088) տեղադրման և շահագործման հանձնելու պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/035 ծածկագրով ավարտված
175 30-12-2021 14-01-2022 ՀԿԵ-ԱՀ 021/036 Առաջարկի հարցում ՎՊ Հրազդան ЕДК 500/1 (инв № 40015355) ե/գ կռունկի էլեկտրական մասի վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/036 ծածկագրով ավարտված
171 17-12-2021 29-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/097 Գնանշումների հարցում Ներծծված փայտակոճի և փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/097 ծածկագրով ավարտված
170 09-12-2021 22-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/096 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական էթիլային սպիրտի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/096 ծածկագրով ավարտված
163 03-12-2021 09-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/089 Գնանշումների հարցում Տրանսֆորմատորների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/089 ավարտված
164 03-12-2021 09-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/090 Գնանշումների հարցում Ավտոմեքենաների անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/090 ծածկագրով ավարտված
165 03-12-2021 13-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/091 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ – ի ЭП2Д էլեկտրագնացքների ընթացքի ժամանակ սպասարկման և մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/091 ավարտված
166 03-12-2021 09-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/092 Գնանշումների հարցում Օդորակիչների մատակարարման և տեղադրման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/092 ավարտված
167 03-12-2021 16-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/093 Գնանշումների հարցում Դիէլեկտրիկ ռետինե գորգերի և դիէլեկտրիկ կոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/093 ավարտված
168 03-12-2021 16-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/094 Գնանշումների հարցում Դեղորյաքի համար նախատեսված պատյանի և դեղորայքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/094 ծածկագրով ավարտված
169 03-12-2021 13-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/095 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ –ի ЭП2Д էլեկտրագնացքների սպասարկման, բիոզուգարանների մաքրման և արտաքին լվացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/095 ավարտված
162 26-11-2021 27-12-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/009 Բաց մրցույթ Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/009 ավարտված
158 25-11-2021 15-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/085 Գնանշումների հարցում Ավտոմեքենաների անվադողերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/085 ծածկագրով ավարտված
159 25-11-2021 01-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/086 Գնանշումների հարցում Նյութերի և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/086 ավարտված
160 25-11-2021 08-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/087 Գնանշումների հարցում Երկաթաբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/087 ծածկագրով ավարտված
161 25-11-2021 15-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/088 Գնանշումների հարցում Մարտկոցների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/088 ծածկագրով ավարտված
157 18-11-2021 24-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/084 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կենտրոնական աշխատակազմի մուտքի հսկման համակարգի մատակարարման և գործարկման, դեմքի ճանաչման և ջերմաստիճանի չափման վերահսկման երկու անցակետերի սարքավորումների պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/084 ծածկագրով ավարտված
154 15-11-2021 19-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/083 Գնանշումների հարցում Պահեստամասերի և սարքավորումների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/083 ծածկագրով ավարտված
155 15-11-2021 29-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/082 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/082 ավարտված
156 15-11-2021 24-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/081 Գնանշումների հարցում Դիէլեկտրիկ ռետինե գորգերի և դիէլեկտրիկ կոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/081 ավարտված
153 03-11-2021 16-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/080 Գնանշումների հարցում էլեկտրական գործիքների եւ նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/080 ծածկագրով ավարտված
151 22-10-2021 01-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/078 Գնանշումների հարցում Սեղմված ածխաջրածնային վառելիք գազի (պրոպան-բութան) մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/078 ծածկագրով ավարտված
152 22-10-2021 04-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/079 Գնանշումների հարցում Շարժական, անշարժ գույքի և ապրանքանյութական արժեքների (ԱՆԱ) անկախ գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/079 ծածկագրով ավարտված
146 08-10-2021 21-10-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/033 Առաջարկի հարցում ЧМЭЗ ջերմաքարշի անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական հետազոտություն մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/033 ծածկագրով ավարտված
147 08-10-2021 14-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/075 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների համար «Արդյունավետ բանակցություններ հաճախորդների հետ» ծրագրով մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/075 ծածկագրով ավարտված
148 08-10-2021 21-10-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/034 Առաջարկի հարցում ВЛ10 էլեկտրաքարշի քարշային շարժիչների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/034 ծածկագրով ավարտված
149 08-10-2021 18-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/076 Գնանշումների հարցում Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի արտադրամասի, արհեստանոցի (ԸՎ-1 ;ՏՍ-3) տանիքի վերանորոգան (գ/հ № 10020202) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/076 ավարտված
150 08-10-2021 21-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/077 Գնանշումների հարցում Անգարային տեսակի պահեստի հատակի բետոնապատման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/077 ծածկագրով ավարտված
145 04-10-2021 08-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/074 Գնանշումների հարցում Սեղմված ածխաջրածնային վառելիք գազի (պրոպան-բութան) մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/074 ծածկագրով ավարտված
144 28-09-2021 05-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/073 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ – ի ЭР-2 էլեկտրագնացքների սպասարկման, մաքրման և լվացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/073 ավարտված
143 25-09-2021 30-09-2021 No ՀԿԵ-ԳՀ021/072 Գնանշումների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Ներքին եւ ընդհանուր օգտագործման տարածքներիի մաքրման ծառայությունների իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի Գնանշման հարցում No ՀԿԵ-ԳՀ021/072 ավարտված
142 24-09-2021 08-10-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/032 Առաջարկի հարցում Երթուղիների կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/032 ծածկագրով ավարտված
140 23-09-2021 05-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/071 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական էթիլային սպիրտի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/071 ծածկագրով ավարտված
141 23-09-2021 22-10-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/008 Բաց մրցույթ Օպտիկական կոմուտատորների տվյալների պահպանման համակարգերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/008 ավարտված
139 14-09-2021 29-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/070 Գնանշումների հարցում Դետալների ձուլման և վերանորոգման համար նախատեսված փոշի մետաղալարի ESAB TUBRODUR OK 15.43 1,6 մմ կամ համանման մակնիշի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/070 ծածկագրով ավարտված
138 13-09-2021 27-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/069 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների համար «Արդյունավետ բանակցություններ հաճախորդների հետ» ծրագրով մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/069 ծածկագրով ավարտված
136 07-09-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/067 Գնանշումների հարցում Գազի սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջների ապահովման ծառայություննեիր մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/067 ծածկագրով ավարտված
137 07-09-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/068 Գնանշումների հարցում Բեռնամբարձ մեխանիզմների (ԲԱՄ) տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/068 ծածկագրով ավարտված
131 03-09-2021 09-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/062 Գնանշումների հարցում DLink DVG-5004s ապրանքանիշի ձայնային շլյուզի (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/062 ծածկագրով ավարտված
132 03-09-2021 13-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/063 Գնանշումների հարցում համակարգչային և ցանցային սարքավորումների պահեստամասերի և բաղադրիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/063 ծածկագրով ավարտված
133 03-09-2021 13-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/064 Գնանշումների հարցում տպագրական սարքավորումների համար նախատսված սպառման նյութերի և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/064 ծածկագրով ավարտված
134 03-09-2021 13-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/065 Գնանշումների հարցում Kaspersky Endpoint Security for Business Standard հակավիրուսային ծրագրի ծրագրակազմը 650 աշխատատեղի համար երկու տարով թարմացնելու լիցենզիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/065 ծածկագրով ավարտված
135 03-09-2021 16-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/066 Գնանշումների հարցում անխափան սնուցման սարքերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/066 ծածկագրով ավարտված
130 01-09-2021 09-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/061 Գնանշումների հարցում ԱԴՄ-061 ավտոտրիսների վերանորոգման համար պահեստամասերի և նյութերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/061 ծածկագրով ավարտված
128 31-08-2021 06-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/058 Գնանշումների հարցում Շերտավոր պողպատի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/058 ծածկագրով ավարտված
129 31-08-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/031 Առաջարկի հարցում Անի ենթակայանի ТДТН-10000/110 №2 ուժային տրանսֆորմատորի նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/031 ծածկագրով ավարտված
124 30-08-2021 10-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/059 Գնանշումների հարցում Ձեռքերն մշակելու համար հակամանրէային գելի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/059 ծածկագրով ավարտված
125 30-08-2021 10-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/060 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական կոշտ կալիումի օքսիդի հիդրատի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/060 ծածկագրով ավարտված
126 30-08-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/029 Գնանշումների հարցում ՏԼ-110 շարժիչ-օդափոխիչների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/029 ծածկագրով ավարտված
127 30-08-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/030 Գնանշումների հարցում ՆԲ-431 շարժիչի-կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/030 ծածկագրով ավարտված
123 24-08-2021 01-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/057 Գնանշումների հարցում «Microsoft Excel» ծրագրի մակարդակ 2-ի «ընդլայնված հնարավորություններ» որակավորման բարձրացման ֆինանսատնտեսագիտական ծառայության 4 աշխատակիցների համար դասընթացների կազմակերպման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/057 ավարտված
120 13-08-2021 26-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/054 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար 4-րդ եռամսյակում վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/054 ավարտված
121 13-08-2021 26-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/055 Գնանշումների հարցում DLink DVG-5004s ապրանքանիշի ձայնային շլյուզի (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/055 ծածկագրով ավարտված
122 13-08-2021 26-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/056 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի վարչական շենքի կաթսայատան համակարգի և հանգույցների հետազոտման, վերանորոգման, միացման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ № ՀԿԵ-ԳՀ021/056 ծածկագրով ավարտված
118 09-08-2021 03-09-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/027 Առաջարկի հարցում ВЛ10 էլեկտրաքարշի քարշային շարժիչների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/027 ծածկագրով ավարտված
119 09-08-2021 03-09-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/028 Առաջարկի հարցում ВЛ10 էլեկտրաքարշի անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական զննում մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/028 ծածկագրով ավարտված
117 02-08-2021 20-08-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/026 Առաջարկի հարցում Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԱՀ 021/026 ավարտված
116 29-07-2021 25-08-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/025 Առաջարկի հարցում ЧМЭЗ ջերմաքարշի անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական զննում մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/025 ծածկագրով ավարտված
114 22-07-2021 04-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/052 Գնանշումների հարցում Փաթեթավորման գործվածք, տեխնիկական կիսակոպիտ բրդյա թաղիքի և պարուսինի կիսավուշե հրդեհապաշտպան ներծծմամբ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/052 ծածկագրով ավարտված
115 22-07-2021 04-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/053 Գնանշումների հարցում Էլեկտրամեկուսիչ լաքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/053 ծածկագրով ավարտված
112 21-07-2021 30-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/050 Գնանշումների հարցում Մետաղային ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/050 ծածկագրով ավարտված
113 21-07-2021 27-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/051 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/051 ծածկագրով ավարտված
111 12-07-2021 21-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/049 Գնանշումների հարցում Ապահովության ամրագոտիների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/049 ծածկագրով ավարտված
107 30-06-2021 19-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/048 Գնանշումների հարցում Արգելակման սարքավորումների համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/048 ավարտված
108 30-06-2021 26-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 Գնանշումների հարցում ԿՏ6-էլ տիպի կոմպրեսորների կապիտալ նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 ավարտված
109 30-06-2021 26-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/023 Գնանշումների հարցում ՏԼ-110 շարժիչ-օդափոխիչների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/023 ավարտված
110 30-06-2021 26-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/024 Գնանշումների հարցում ՆԲ-431 շարժիչի-կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/024 ավարտված
103 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/044 Գնանշումների հարցում Սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/044 ծածկագրով ավարտված
104 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/045 Գնանշումների հարցում Մրգային թեյի և լուծվող սուրճի փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/045 ծածկագրով ավարտված
105 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/046 Գնանշումների հարցում Փաթեթավորված մրգային մարմելադի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/046 ծածկագրով ավարտված
106 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/047 Գնանշումների հարցում Հանքային և աղբյուրի ջրի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/047 ծածկագրով ավարտված
100 04-06-2021 14-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/041 Գնանշումների հարցում Ուղղահայաց շերտավարագույրների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/041 ծածկագրով ավարտված
101 04-06-2021 17-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/042 Գնանշումների հարցում Փաթեթավորման գործվածք, տեխնիկական կիսակոպիտ բրդյա թաղիքի և պարուսինի կիսավուշե հրդեհապաշտպան ներծծմամբ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/042 ծածկագրով ավարտված
102 04-06-2021 14-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/043 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի երկաթուղային կայարանների և այլ օբյեկտների (ենթակառուցվածքների) կոյուղու հորերի, դաշտային զուգարանների մաքրման և քլորացման աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/043 ծածկագրով ավարտված
99 03-06-2021 11-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 Գնանշումների հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 ավարտված
98 31-05-2021 25-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/020 Առաջարկի հարցում ЧМЭЗ ջերմաքարշի 18 հատ ընդհանուր քանակով անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական զննում մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/020 ծսծկսգրով ավարտված
95 27-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/039 Գնանշումների հարցում OTN-600 մոդուլի և պլատաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/039 ավարտված
96 27-05-2021 10-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/040 Գնանշումների հարցում Նոր մարդատար վագոնների բիոզուգարանների սպասարկման և վագոների արտաքին լվացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/040 ավարտված
97 27-05-2021 15-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/019 Առաջարկի հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Ներքին և ընդհանուր օգտագործման տարածքներիի մաքրման ծառայությունների իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/019 ծածկագրով ավարտված
92 20-05-2021 02-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/017 Առաջարկի հարցում Անվահեծերի լայնակույտերի շրջասեղման հիդրավլիկ մամլիչի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/017 ավարտված
93 20-05-2021 02-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/018 Առաջարկի հարցում Գյումրի լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգի բարձրացման սարքավորման հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/018 ավարտված
94 20-05-2021 03-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/038 Գնանշումների հարցում Գործիքների և նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/038 ավարտված
91 19-05-2021 25-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/037 Գնանշումների հարցում Կախովի առաստաղ մետաղյա կարկասի վրա ARMSTRONG (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/037 ավարտված
90 18-05-2021 24-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/036 Գնանշումների հարցում Փոխադրողի և ենթակառուցվածքի տնօրինողի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրությոան պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/036 ավարտված
88 14-05-2021 02-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/016 Առաջարկի հարցում Գյումրիի երկաթգծի կայարանի հյուրանոցի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/016 ավարտված
89 14-05-2021 24-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/035 Գնանշումների հարցում Վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/035 ավարտված
87 13-05-2021 26-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/034 Գնանշումների հարցում Հրդեհային սարքավորումների և կրակմարիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/034 ավարտված
83 11-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/012 Առաջարկի հարցում K2LOK-1 տեսակի կոմպրեսորների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/012 ծածկագրով ավարտված
84 11-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/013 Առաջարկի հարցում Երկու պտուտակով ագրեգատների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/013 ծածկագրով ավարտված
85 11-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/014 Առաջարկի հարցում HVK-1 տեսակի հիդրոմեխանիկական ռեդուկտորների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/014 ծածկագրով ավարտված
86 11-05-2021 17-05-2021 № ՀԿԵ-ԳՀ021/033 Գնանշումների հարցում Անկողնային պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/033 ավարտված
81 10-05-2021 17-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/032 Գնանշումների հարցում Կախովի առաստաղ մետաղյա կարկասի վրա ARMSTRONG (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/032 ավարտված
82 10-05-2021 31-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/015 Առաջարկի հարցում ВПР-02М №33 գծային մեքենան կատարողի տարածքում հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/015 ավարտված
80 29-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/031 Գնանշումների հարցում Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրման և մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/031 ավարտված
76 22-04-2021 05-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/028 Գնանշումների հարցում Հորիզոնտալ օպտիկամանրաթելային կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/028 ավարտված
77 22-04-2021 18-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/029 Գնանշումների հարցում Խտուցչի համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/029 ավարտված
78 22-04-2021 03-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/030 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/030 ավարտված
74 15-04-2021 04-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/010 Առաջարկի հարցում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/010 ավարտված
75 15-04-2021 05-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/011 Առաջարկի հարցում ուժային տրանսֆորմատորի դիագնոստիկայի անցկացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/011 ավարտված
79 13-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/027 Գնանշումների հարցում
Ուշադրություն!
Չեղարկված է
P50, P65 նախկինում օգտագործված ռելսերի, որոնք պիտանի չեն կրկնակի «ՀԿԵ» ՓԲԸ օգտագործման համար առք ու վաճառքի պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/027 չեղարկված
71 10-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/007 Առաջարկի հարցում Փոխադրողի և ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրությոան պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/007 ավարտված
72 10-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/008 Առաջարկի հարցում Միջազգային երթևեկության գնացքներում ուղևորների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/008 ավարտված
73 10-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/009 Առաջարկի հարցում ՛՛ՀԿԵ ՛՛ ՓԲԸ գույքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/009 ավարտված
67 09-04-2021 22-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/023 Գնանշումների հարցում Դիէլեկտրիկ կոշիկների և գորգերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/023 ավարտված
68 09-04-2021 22-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/024 Գնանշումների հարցում բժշկական դիմակներ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/024 ավարտված
69 09-04-2021 29-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/025 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/025 ավարտված
70 09-04-2021 15-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/026 Գնանշումների հարցում Սանահինի մանկապարտեզում մանկական խաղահրապարակի կառուցման ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/026 ավարտված
61 05-04-2021 30-04-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/005 Առաջարկի հարցում Անվահեծերի լայնակույտերի շրջասեղման հիդրավլիկ մամլիչի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/005 ավարտված
62 05-04-2021 30-04-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/006 Առաջարկի հարցում Գյումրի լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգի բարձրացման սարքավորման հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/006 ավարտված
63 05-04-2021 16-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/020 Գնանշումների հարցում ֆոլգոիզոլի, բիտումային պրայմերի, մաստակի և ապակու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/020 ավարտված
64 05-04-2021 04-05-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 Բաց մրցույթ Ուշադրություն!
Նայել փոփոխությունը
Վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 ավարտված
65 05-04-2021 19-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 Գնանշումների հարցում Փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնառաջարկի հարցում անցկացնելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 ավարտված
66 05-04-2021 19-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 Գնանշումների հարցում Ներծծված փայտակոճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնառաջարկի հարցում անցկացնելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 ավարտված
58 26-03-2021 01-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 Գնանշումների հարցում ք. Ալավերդի Սանաին կայարան թաղամասի մանկապարտեզի մանկական խաղահրապարակում խաղային սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 ավարտված
59 26-03-2021 01-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 Գնանշումների հարցում Կոշտ սկավառակների և համակարգչային մուլտիմեդիաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 ավարտված
60 26-03-2021 05-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/019 Գնանշումների հարցում ջերմանստեցվող կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/019 ավարտված
56 19-03-2021 01-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/015 Գնանշումների հարցում գրասենյակային աթոռների և բազկաթոռների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/015 ավարտված
57 19-03-2021 30-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/016 Գնանշումների հարցում շինարարական լվացաց ավազի և 5-20 մմ խմբակցության բնական քարից մանրախիճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/016 ավարտված
55 18-03-2021 14-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/004 Գնանշումների հարցում ՈՒԱԶ 390945 եւ ՈՒԱԶ 390995-552-04 մեքենաների (կամ համարժեք) մատակարարման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/004 ավարտված
52 12-03-2021 25-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/013 Գնանշումների հարցում Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/013 ավարտված
53 12-03-2021 25-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/003 Գնանշումների հարցում Ջաջուռ և Մայիսյան կայարանների շենքերի, տարածքների և պահակակետերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների, սանհանգույցների տեղադրման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/003 ավարտված
54 12-03-2021 25-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/014 Գնանշումների հարցում Արագաչափի ժապավենի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/014 ավարտված
50 11-03-2021 24-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/011 Գնանշումների հարցում եզրահան տախտակի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/011 ավարտված
51 11-03-2021 22-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/012 Գնանշումների հարցում ջերմանստեցվող կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/012 ավարտված
47 18-02-2021 04-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/008 Գնանշումների հարցում Առաջին բուժօգնության դեղատուփի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ021/008 ավարտված
48 18-02-2021 03-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/009 Գնանշումների հարցում ցեմենտ Մ-400 մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/009 ավարտված
49 18-02-2021 24-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/010 Գնանշումների հարցում յուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/010 ավարտված
45 15-02-2021 16-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/004 Բաց մրցույթ Փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/004 ավարտված
46 15-02-2021 16-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/005 Բաց մրցույթ Ներծծված փայտակոճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/005 ավարտված
39 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/004 Գնանշումների հարցում Երկաթուղային մակետի նախագծում և պատրաստման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/004 ավարտված
40 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/005 Գնանշումների հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ աշխատողների մասնագիտական ուսուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/005 ավարտված
41 12-02-2021 11-03-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/002 Առաջարկի հարցում Երթուղիների կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/002 ծածկագրով ավարտված
42 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/006 Գնանշումների հարցում պողպատաճոպանի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/006 ավարտված
43 12-02-2021 22-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/007 Գնանշումների հարցում Կահույքի պատրաստման համար նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/007 ավարտված
44 12-02-2021 15-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/003 Բաց մրցույթ 25-60 մմ բալաստային խմբակցության մանրախիճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/003 ավարտված
37 04-02-2021 05-03-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/001 Առաջարկի հարցում Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/001 ծածկագրով ավարտված
38 04-02-2021 15-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/003 Գնանշումների հարցում յուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/003 ավարտված
35 29-01-2021 08-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/001 Գնանշումների հարցում Գազանման տեխնիկական թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/001 ավարտված
36 29-01-2021 11-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/002 Գնանշումների հարցում խավոտ մակերեսով լաթերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/002 ավարտված
34 18-01-2021 16-02-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/001 Բաց մրցույթ Գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԲՄ 021/001 ավարտված
33 18-12-2020 18-01-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 020/030 Բաց մրցույթ Հերբիցիդի (գլիֆոսատ 480գ/լ) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԲՄ 020/030 ավարտված
31 09-12-2020 15-12-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/054 Գնանշումների հարցում Մետաղական հենարանների վերանորոգման նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշումների հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/054 ավարտված
32 09-12-2020 15-12-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/053 Գնանշումների հարցում Համակարգչային և սերվերային տեխնիկայի, տպիչների և համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/053 ավարտված
30 07-12-2020 11-12-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/029 Բաց մրցույթ Տնտեսական նշանակության ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/029 ավարտված
29 20-11-2020 26-11-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/048 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ «ՈՒղեկցող բրիգադներ» վարչական-արտադրական շենքի գազիֆիկացման շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/048 ավարտված
27 17-11-2020 16-12-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/028 Բաց մրցույթ Լոկոմոտիվների ավազամանների համար կվարցային ավազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/028 ավարտված
28 11-11-2020 13-11-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/045 Գնանշումների հարցում ՄԳԵ-46Վ մակնիշի (կամ համանման) հիդրավլիկ յուղի մատակարարկման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշումների հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/045 ավարտված
26 30-10-2020 19-11-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/022 Առաջարկի հարցում Սեւան-Ծովագյուղ 87կմ պկ2-ի տեղափոխման արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/022 ծածկագրով ավարտված
25 17-09-2020 28-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/019 Գնառաջարկի հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ «ՈՒղեկցող բրիգադներ» վարչական-արտադրական շենքի գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/019 ծածկագրով ավարտված
24 03-09-2020 24-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/018 Առաջարկի հարցում ՏԴՆ 16000/110/10 տիպի տրանսֆորմատորի վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի վերաբերյալ առաջարկների հարցմում անցկացման մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/018 ավարտված
23 31-08-2020 18-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/017 Առաջարկի հարցում ՈՒԱԶ 3909-ի եւ ՈՒԱԶ 39094-ի ձեռքբերման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/017 ավարտված
22 11-08-2020 24-08-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/014 Առաջարկների հարցում Զոդ կայանում տեխնիկական զննման կետի շենքի վերակառուցման նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման և տեխնիկական վիճակի հետազոտման աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի վերաբերյալ առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին (գույքագրման համարը № 10020263) ՀԿԵ-ԱՀ 020/014 ավարտված
20 06-08-2020 25-08-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/013 Գնառաջարկի հարցում Ճանապարհի կապիտալ նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/013 ծածկագրով ավարտված
21 06-08-2020 04-09-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/025 Բաց մրցույթ Երևան-Գյումրի-Երևան երթուղով՝ բիոզուգարաններով հագեցած, նոր ԷՊ2Դ էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքների կատարման բաց մրցույթի պայմանագիր կնքելու մասին ՀԿԵ-ԲՄ 020/025 ծածկագրով ավարտված
19 08-06-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 ավարտված
18 27-05-2020 10-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Գնառաջարկի հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
16 19-05-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/016 Բաց մրցույթ ՉՄԷ3Է №6672, №6668 և ՉՄԷ3 №5420 ջերմաքարշերի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/016 ավարտված
17 19-05-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/017 Բաց մրցույթ ՎԼ10 №631 և №1650 էլեկտրաքարշի միջանկյալ նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/017 ավարտված
14 18-05-2020 01-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 Գնառաջարկի հարցում Լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի սարքավորման հիմնանորոգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 ավարտված
15 18-05-2020 16-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/015 Բաց մրցույթ Էռ-2 էլեկտրագնացքների մաքրման և լվացման ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր կնքելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/015 ավարտված
13 08-05-2020 08-06-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/010 Առաջարկի հարցում ՎԼ-10 էլեկտրագնացքի անվազույգերի վերանորոգման (ամբողջական անվազույգերի զննում բոլոր մաշված դետալների փոխարինմամբ) վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԱՀ 020/010 ավարտված
12 06-05-2020 15-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Բաց մրցույթ ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
10 28-04-2020 18-05-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 ավարտված
11 28-04-2020 18-05-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Գնանշման հարցում ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
9 27-04-2020 26-05-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/012 Բաց մրցույթ Տպագիր նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/012 ավարտված
8 27-03-2020 06-04-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/006 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի՝ կայարանի շենքի թիվ 4 սպասասրահում ջեռուցման համակարգ տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/006 ավարտված
7 18-03-2020 27-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/010 Գնանշման հարցում Շարժական գույքի (շարժակազմի) շուկայական արժեքի գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/010 ավարտված
4 16-03-2020 27-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/005 Գնառաջարկի հարցում լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի սարքավորման հիմնանորուգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/005 ավարտված
5 16-03-2020 21-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 Գնանշման հարցում Արարատ կայարանի շենքի, Սանահին ենթակայանի, «ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր շենքի վրա մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների մարատակարարման և տեղադրման և շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 ավարտված
6 16-03-2020 15-04-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/011 Բաց մրցույթ ՎԼ-10 էլեկտրաքարշերի (զույգ) անիվների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/011 ավարտված
3 13-03-2020 23-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/004 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի՝ կայարանի շենքի թիվ 4 սպասասրահում ջեռուցման համակարգ տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 020/004 ավարտված
2 10-03-2019 23-03-2019 ՀԿԵ-ԳՀ 020/008 Գնանշման հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար ածխաթթու գազի (բալոն) մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/008 ավարտված
1 09-03-2019 23-03-2019 ՀԿԵ-ԳՀ 020/007 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/007 ավարտված