ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

Կոնտակտներ

Ամբողջական անվանումը ռուսերեն լեզվով

Закрытое акционерное общество ''Южно-Кавказская железная дорога''

Հապավումը ռուսերեն լեզվով

ЗАО ''ЮКЖД''

Անվանումը հայերեն լեզվով

"ՀԿԵ" ՓԲԸ

Անվանումը անգլերեն լեզվով

Close Joint Stock Company ''South Caucasus Railway ''CJSCo ''SCR''

Իրավաբանական հասցե

ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի պ.50

Փոստային հասցե

ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի պ.50

Էլ. հասցե

«Երեվան» կայարանի տոմսարկղ

(+374 60) 46 32 84

«Երեվան» կայարանի սերվիս-կենտրոն

(+374 60) 46 32 83

Տեղեկատու

1-84

Գլխավոր տնօրենի օգնական

(+374 60) 463-214

Գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալի օգնական

(+374 60) 463-296

Շարժակազմի տնօրինություն

(+374 60) 463-147

Ենթակառուցվածքի տնօրինություն

(+374 60) 463-233

Էլեկտրաֆիկացիայի եվ էներգամատակարարման ձեռնարկություն

(+37460) 463-170

Ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի եվ կապի ձեռնարկություն

(+37460) 463-222

Փոխադրումների տնօրինություն

(+37460) 463-240

Ուղեվորափոխադրումների տնօրինություն

(+37460) 463-432

Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն

(+37460) 463-129

Վերականգնողական եվ հակահրդեհային գնացքներ

(+37460) 463-181

Անվտանգության ծառայություն

(+37460) 463-128

Ֆիրմային տրանսպորտային սպասարկման ճանապարհային կենտրոն

(+37460) 463-275

Տեղեկատվական-հաշվողական կենտրոն

(+374 10) 573-825

Գործերի կառավարման ծառայություն

(+374 60) 463-105

Անձնակազմի կառավարման եվ սոցիալական զարգացման ծառայություն

(+374 60) 463-131

Ներդրումային ծառայություն

(+374 60) 463-223

Իրավաբանական ծառայություն

(+374 60) 463-202

Հաշվապահական եվ հարկային հաշվառման ծառայություն

(+374 60) 463-107

Տեխնիկական քաղաքականության ծառայություն

(+374 60) 463-126

Ֆինանսատնտեսական ծառայություն

(+374 60) 463-161

Միջազգային կապերի եվ վարչական մարմինների հետ փոխգործակցության բաժին

(+374 60) 463-173

Գույքի բաժին

(+374 60) 463-291

Գնացքների երթեվեկության անվտանգության գծով գլխավոր վերահսկիչի ապարատ

(+374 60) 463-104

«Դիագնոստիկա» ճանապարհային կենտրոն

(+374 60) 463-197

Գնումների կազմակերպման բաժին

(+374 60) 463-174