ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

Կոնտակտներ

Ամբողջական անվանումը ռուսերեն լեզվով

Закрытое акционерное общество ''Южно-Кавказская железная дорога''

Հապավումը ռուսերեն լեզվով

ЗАО ''ЮКЖД''

Անվանումը հայերեն լեզվով

"ՀԿԵ" ՓԲԸ

Անվանումը անգլերեն լեզվով

Close Joint Stock Company ''South Caucasus Railway ''CJSCo ''SCR''

Իրավաբանական հասցե

ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի պ.50

Փոստային հասցե

ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի պ.50

Էլ. հասցե