Տենդերներ

Հայտերի ներկայացման սկիզբ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ընթացակարգի համարը Գործարքի տեսակը Ընթացակարգի անվանումը Կարգավիճակ
47 18-02-2021 04-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/008 Գնանշումների հարցում Առաջին բուժօգնության դեղատուփի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ021/008
48 18-02-2021 03-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/009 Գնանշումների հարցում ցեմենտ Մ-400 մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/009
49 18-02-2021 24-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/010 Գնանշումների հարցում յուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/010 ավարտված
45 15-02-2021 16-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/004 Բաց մրցույթ Փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/004
46 15-02-2021 16-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/005 Բաց մրցույթ Ներծծված փայտակոճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/005
39 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/004 Գնանշումների հարցում Երկաթուղային մակետի նախագծում և պատրաստման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/004 ավարտված
40 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/005 Գնանշումների հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ աշխատողների մասնագիտական ուսուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/005 ավարտված
41 12-02-2021 11-03-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/002 Առաջարկի հարցում Երթուղիների կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/002 ծածկագրով
42 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/006 Գնանշումների հարցում պողպատաճոպանի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/006 ավարտված
43 12-02-2021 22-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/007 Գնանշումների հարցում Կահույքի պատրաստման համար նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/007 ավարտված
44 12-02-2021 15-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/003 Բաց մրցույթ 25-60 մմ բալաստային խմբակցության մանրախիճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/003
37 04-02-2021 05-03-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/001 Առաջարկի հարցում Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/001 ծածկագրով
38 04-02-2021 15-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/003 Գնանշումների հարցում յուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/003 ավարտված
35 29-01-2021 08-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/001 Գնանշումների հարցում Գազանման տեխնիկական թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/001 ավարտված
36 29-01-2021 11-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/002 Գնանշումների հարցում խավոտ մակերեսով լաթերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/002 ավարտված
34 18-01-2021 16-02-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/001 Բաց մրցույթ Գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԲՄ 021/001 ավարտված
33 18-12-2020 18-01-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 020/030 Բաց մրցույթ Հերբիցիդի (գլիֆոսատ 480գ/լ) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԲՄ 020/030 ավարտված
31 09-12-2020 15-12-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/054 Գնանշումների հարցում Մետաղական հենարանների վերանորոգման նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշումների հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/054 ավարտված
32 09-12-2020 15-12-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/053 Գնանշումների հարցում Համակարգչային և սերվերային տեխնիկայի, տպիչների և համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/053 ավարտված
30 07-12-2020 11-12-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/029 Բաց մրցույթ Տնտեսական նշանակության ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/029 ավարտված
29 20-11-2020 26-11-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/048 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ «ՈՒղեկցող բրիգադներ» վարչական-արտադրական շենքի գազիֆիկացման շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/048 ավարտված
27 17-11-2020 16-12-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/028 Բաց մրցույթ Լոկոմոտիվների ավազամանների համար կվարցային ավազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/028 ավարտված
28 11-11-2020 13-11-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/045 Գնանշումների հարցում ՄԳԵ-46Վ մակնիշի (կամ համանման) հիդրավլիկ յուղի մատակարարկման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշումների հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/045 ավարտված
26 30-10-2020 19-11-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/022 Առաջարկի հարցում Սեւան-Ծովագյուղ 87կմ պկ2-ի տեղափոխման արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/022 ծածկագրով ավարտված
25 17-09-2020 28-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/019 Գնառաջարկի հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ «ՈՒղեկցող բրիգադներ» վարչական-արտադրական շենքի գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/019 ծածկագրով ավարտված
24 03-09-2020 24-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/018 Առաջարկի հարցում ՏԴՆ 16000/110/10 տիպի տրանսֆորմատորի վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի վերաբերյալ առաջարկների հարցմում անցկացման մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/018 ավարտված
23 31-08-2020 18-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/017 Առաջարկի հարցում ՈՒԱԶ 3909-ի եւ ՈՒԱԶ 39094-ի ձեռքբերման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/017 ավարտված
22 11-08-2020 24-08-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/014 Առաջարկների հարցում Զոդ կայանում տեխնիկական զննման կետի շենքի վերակառուցման նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման և տեխնիկական վիճակի հետազոտման աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի վերաբերյալ առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին (գույքագրման համարը № 10020263) ՀԿԵ-ԱՀ 020/014 ավարտված
20 06-08-2020 25-08-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/013 Գնառաջարկի հարցում Ճանապարհի կապիտալ նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/013 ծածկագրով ավարտված
21 06-08-2020 04-09-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/025 Բաց մրցույթ Երևան-Գյումրի-Երևան երթուղով՝ բիոզուգարաններով հագեցած, նոր ԷՊ2Դ էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքների կատարման բաց մրցույթի պայմանագիր կնքելու մասին ՀԿԵ-ԲՄ 020/025 ծածկագրով ավարտված
19 08-06-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 ավարտված
18 27-05-2020 10-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Գնառաջարկի հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
16 19-05-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/016 Բաց մրցույթ ՉՄԷ3Է №6672, №6668 և ՉՄԷ3 №5420 ջերմաքարշերի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/016 ավարտված
17 19-05-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/017 Բաց մրցույթ ՎԼ10 №631 և №1650 էլեկտրաքարշի միջանկյալ նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/017 ավարտված
14 18-05-2020 01-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 Գնառաջարկի հարցում Լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի սարքավորման հիմնանորոգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 ավարտված
15 18-05-2020 16-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/015 Բաց մրցույթ Էռ-2 էլեկտրագնացքների մաքրման և լվացման ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր կնքելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/015 ավարտված
13 08-05-2020 08-06-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/010 Առաջարկի հարցում ՎԼ-10 էլեկտրագնացքի անվազույգերի վերանորոգման (ամբողջական անվազույգերի զննում բոլոր մաշված դետալների փոխարինմամբ) վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԱՀ 020/010 ավարտված
12 06-05-2020 15-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Բաց մրցույթ ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
10 28-04-2020 18-05-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 ավարտված
11 28-04-2020 18-05-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Գնանշման հարցում ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
9 27-04-2020 26-05-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/012 Բաց մրցույթ Տպագիր նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/012 ավարտված
8 27-03-2020 06-04-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/006 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի՝ կայարանի շենքի թիվ 4 սպասասրահում ջեռուցման համակարգ տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/006 ավարտված
7 18-03-2020 27-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/010 Գնանշման հարցում Շարժական գույքի (շարժակազմի) շուկայական արժեքի գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/010 ավարտված
4 16-03-2020 27-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/005 Գնառաջարկի հարցում լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի սարքավորման հիմնանորուգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/005 ավարտված
5 16-03-2020 21-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 Գնանշման հարցում Արարատ կայարանի շենքի, Սանահին ենթակայանի, «ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր շենքի վրա մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների մարատակարարման և տեղադրման և շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 ավարտված
6 16-03-2020 15-04-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/011 Բաց մրցույթ ՎԼ-10 էլեկտրաքարշերի (զույգ) անիվների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/011 ավարտված
3 13-03-2020 23-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/004 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի՝ կայարանի շենքի թիվ 4 սպասասրահում ջեռուցման համակարգ տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 020/004 ավարտված
2 10-03-2019 23-03-2019 ՀԿԵ-ԳՀ 020/008 Գնանշման հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար ածխաթթու գազի (բալոն) մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/008 ավարտված
1 09-03-2019 23-03-2019 ՀԿԵ-ԳՀ 020/007 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/007 ավարտված