Տենդերներ

Հայտերի ներկայացման սկիզբ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ընթացակարգի համարը Գործարքի տեսակը Ընթացակարգի անվանումը Կարգավիճակ
162 26-11-2021 27-12-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/009 Բաց մրցույթ Արտակոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/009
158 25-11-2021 15-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/085 Գնանշումների հարցում Ավտոմեքենաների անվադողերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/085 ծածկագրով
159 25-11-2021 01-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/086 Գնանշումների հարցում Նյութերի և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/086
160 25-11-2021 08-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/087 Գնանշումների հարցում Երկաթաբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/087 ծածկագրով
161 25-11-2021 15-12-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/088 Գնանշումների հարցում Մարտկոցների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/088 ծածկագրով
157 18-11-2021 24-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/084 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կենտրոնական աշխատակազմի մուտքի հսկման համակարգի մատակարարման և գործարկման, դեմքի ճանաչման և ջերմաստիճանի չափման վերահսկման երկու անցակետերի սարքավորումների պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/084 ծածկագրով ավարտված
154 15-11-2021 19-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/083 Գնանշումների հարցում Պահեստամասերի և սարքավորումների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/083 ծածկագրով ավարտված
155 15-11-2021 29-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/082 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/082
156 15-11-2021 24-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/081 Գնանշումների հարցում Դիէլեկտրիկ ռետինե գորգերի և դիէլեկտրիկ կոշիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/081 ավարտված
153 03-11-2021 16-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/080 Գնանշումների հարցում էլեկտրական գործիքների եւ նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/080 ծածկագրով ավարտված
151 22-10-2021 01-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/078 Գնանշումների հարցում Սեղմված ածխաջրածնային վառելիք գազի (պրոպան-բութան) մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/078 ծածկագրով ավարտված
152 22-10-2021 04-11-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/079 Գնանշումների հարցում Շարժական, անշարժ գույքի և ապրանքանյութական արժեքների (ԱՆԱ) անկախ գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/079 ծածկագրով ավարտված
146 08-10-2021 21-10-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/033 Առաջարկի հարցում ЧМЭЗ ջերմաքարշի անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական հետազոտություն մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/033 ծածկագրով ավարտված
147 08-10-2021 14-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/075 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների համար «Արդյունավետ բանակցություններ հաճախորդների հետ» ծրագրով մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/075 ծածկագրով ավարտված
148 08-10-2021 21-10-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/034 Առաջարկի հարցում ВЛ10 էլեկտրաքարշի քարշային շարժիչների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/034 ծածկագրով ավարտված
149 08-10-2021 18-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/076 Գնանշումների հարցում Երևանի լոկոմոտիվային դեպոյի արտադրամասի, արհեստանոցի (ԸՎ-1 ;ՏՍ-3) տանիքի վերանորոգան (գ/հ № 10020202) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/076 ավարտված
150 08-10-2021 21-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/077 Գնանշումների հարցում Անգարային տեսակի պահեստի հատակի բետոնապատման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/077 ծածկագրով ավարտված
145 04-10-2021 08-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/074 Գնանշումների հարցում Սեղմված ածխաջրածնային վառելիք գազի (պրոպան-բութան) մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/074 ծածկագրով ավարտված
144 28-09-2021 05-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/073 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ – ի ЭР-2 էլեկտրագնացքների սպասարկման, մաքրման և լվացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/073 ավարտված
143 25-09-2021 30-09-2021 No ՀԿԵ-ԳՀ021/072 Գնանշումների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Ներքին եւ ընդհանուր օգտագործման տարածքներիի մաքրման ծառայությունների իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի Գնանշման հարցում No ՀԿԵ-ԳՀ021/072 ավարտված
142 24-09-2021 08-10-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/032 Առաջարկի հարցում Երթուղիների կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/032 ծածկագրով ավարտված
140 23-09-2021 05-10-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/071 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական էթիլային սպիրտի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/071 ծածկագրով ավարտված
141 23-09-2021 22-10-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/008 Բաց մրցույթ Օպտիկական կոմուտատորների տվյալների պահպանման համակարգերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/008 ավարտված
139 14-09-2021 29-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/070 Գնանշումների հարցում Դետալների ձուլման և վերանորոգման համար նախատեսված փոշի մետաղալարի ESAB TUBRODUR OK 15.43 1,6 մմ կամ համանման մակնիշի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/070 ծածկագրով ավարտված
138 13-09-2021 27-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/069 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների համար «Արդյունավետ բանակցություններ հաճախորդների հետ» ծրագրով մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/069 ծածկագրով ավարտված
136 07-09-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/067 Գնանշումների հարցում Գազի սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջների ապահովման ծառայություննեիր մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/067 ծածկագրով ավարտված
137 07-09-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/068 Գնանշումների հարցում Բեռնամբարձ մեխանիզմների (ԲԱՄ) տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/068 ծածկագրով ավարտված
131 03-09-2021 09-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/062 Գնանշումների հարցում DLink DVG-5004s ապրանքանիշի ձայնային շլյուզի (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/062 ծածկագրով ավարտված
132 03-09-2021 13-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/063 Գնանշումների հարցում համակարգչային և ցանցային սարքավորումների պահեստամասերի և բաղադրիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/063 ծածկագրով ավարտված
133 03-09-2021 13-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/064 Գնանշումների հարցում տպագրական սարքավորումների համար նախատսված սպառման նյութերի և պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/064 ծածկագրով ավարտված
134 03-09-2021 13-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/065 Գնանշումների հարցում Kaspersky Endpoint Security for Business Standard հակավիրուսային ծրագրի ծրագրակազմը 650 աշխատատեղի համար երկու տարով թարմացնելու լիցենզիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/065 ծածկագրով ավարտված
135 03-09-2021 16-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/066 Գնանշումների հարցում անխափան սնուցման սարքերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 021/066 ծածկագրով ավարտված
130 01-09-2021 09-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/061 Գնանշումների հարցում ԱԴՄ-061 ավտոտրիսների վերանորոգման համար պահեստամասերի և նյութերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/061 ծածկագրով ավարտված
128 31-08-2021 06-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/058 Գնանշումների հարցում Շերտավոր պողպատի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/058 ծածկագրով ավարտված
129 31-08-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/031 Առաջարկի հարցում Անի ենթակայանի ТДТН-10000/110 №2 ուժային տրանսֆորմատորի նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/031 ծածկագրով ավարտված
124 30-08-2021 10-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/059 Գնանշումների հարցում Ձեռքերն մշակելու համար հակամանրէային գելի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/059 ծածկագրով ավարտված
125 30-08-2021 10-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/060 Գնանշումների հարցում Տեխնիկական կոշտ կալիումի օքսիդի հիդրատի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/060 ծածկագրով ավարտված
126 30-08-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/029 Գնանշումների հարցում ՏԼ-110 շարժիչ-օդափոխիչների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/029 ծածկագրով ավարտված
127 30-08-2021 20-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/030 Գնանշումների հարցում ՆԲ-431 շարժիչի-կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/030 ծածկագրով ավարտված
123 24-08-2021 01-09-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/057 Գնանշումների հարցում «Microsoft Excel» ծրագրի մակարդակ 2-ի «ընդլայնված հնարավորություններ» որակավորման բարձրացման ֆինանսատնտեսագիտական ծառայության 4 աշխատակիցների համար դասընթացների կազմակերպման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/057 ավարտված
120 13-08-2021 26-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/054 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար 4-րդ եռամսյակում վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/054 ավարտված
121 13-08-2021 26-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/055 Գնանշումների հարցում DLink DVG-5004s ապրանքանիշի ձայնային շլյուզի (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/055 ծածկագրով ավարտված
122 13-08-2021 26-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/056 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի վարչական շենքի կաթսայատան համակարգի և հանգույցների հետազոտման, վերանորոգման, միացման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ № ՀԿԵ-ԳՀ021/056 ծածկագրով ավարտված
118 09-08-2021 03-09-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/027 Առաջարկի հարցում ВЛ10 էլեկտրաքարշի քարշային շարժիչների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/027 ծածկագրով ավարտված
119 09-08-2021 03-09-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/028 Առաջարկի հարցում ВЛ10 էլեկտրաքարշի անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական զննում մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/028 ծածկագրով ավարտված
117 02-08-2021 20-08-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/026 Առաջարկի հարցում Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԱՀ 021/026 ավարտված
116 29-07-2021 25-08-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/025 Առաջարկի հարցում ЧМЭЗ ջերմաքարշի անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական զննում մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/025 ծածկագրով ավարտված
114 22-07-2021 04-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/052 Գնանշումների հարցում Փաթեթավորման գործվածք, տեխնիկական կիսակոպիտ բրդյա թաղիքի և պարուսինի կիսավուշե հրդեհապաշտպան ներծծմամբ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/052 ծածկագրով ավարտված
115 22-07-2021 04-08-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/053 Գնանշումների հարցում Էլեկտրամեկուսիչ լաքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/053 ծածկագրով ավարտված
112 21-07-2021 30-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/050 Գնանշումների հարցում Մետաղային ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/050 ծածկագրով ավարտված
113 21-07-2021 27-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/051 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/051 ծածկագրով ավարտված
111 12-07-2021 21-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/049 Գնանշումների հարցում Ապահովության ամրագոտիների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/049 ծածկագրով ավարտված
107 30-06-2021 19-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/048 Գնանշումների հարցում Արգելակման սարքավորումների համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/048 ավարտված
108 30-06-2021 26-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 Գնանշումների հարցում ԿՏ6-էլ տիպի կոմպրեսորների կապիտալ նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 ավարտված
109 30-06-2021 26-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/023 Գնանշումների հարցում ՏԼ-110 շարժիչ-օդափոխիչների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/023 ավարտված
110 30-06-2021 26-07-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/024 Գնանշումների հարցում ՆԲ-431 շարժիչի-կոմպրեսորների կապիտալ վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/024 ավարտված
103 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/044 Գնանշումների հարցում Սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/044 ծածկագրով ավարտված
104 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/045 Գնանշումների հարցում Մրգային թեյի և լուծվող սուրճի փաթեթների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/045 ծածկագրով ավարտված
105 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/046 Գնանշումների հարցում Փաթեթավորված մրգային մարմելադի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/046 ծածկագրով ավարտված
106 16-06-2021 22-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/047 Գնանշումների հարցում Հանքային և աղբյուրի ջրի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/047 ծածկագրով ավարտված
100 04-06-2021 14-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/041 Գնանշումների հարցում Ուղղահայաց շերտավարագույրների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/041 ծածկագրով ավարտված
101 04-06-2021 17-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/042 Գնանշումների հարցում Փաթեթավորման գործվածք, տեխնիկական կիսակոպիտ բրդյա թաղիքի և պարուսինի կիսավուշե հրդեհապաշտպան ներծծմամբ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/042 ծածկագրով ավարտված
102 04-06-2021 14-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/043 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի երկաթուղային կայարանների և այլ օբյեկտների (ենթակառուցվածքների) կոյուղու հորերի, դաշտային զուգարանների մաքրման և քլորացման աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/043 ծածկագրով ավարտված
99 03-06-2021 11-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 Գնանշումների հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման իրավունքի մասին առաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ № ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 ավարտված
98 31-05-2021 25-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/020 Առաջարկի հարցում ЧМЭЗ ջերմաքարշի 18 հատ ընդհանուր քանակով անվազույգերի (անվազույգերի ամբողջական զննում մաշված էլեմենտների փոխարինմամբ) հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/020 ծսծկսգրով ավարտված
95 27-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/039 Գնանշումների հարցում OTN-600 մոդուլի և պլատաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/039 ավարտված
96 27-05-2021 10-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/040 Գնանշումների հարցում Նոր մարդատար վագոնների բիոզուգարանների սպասարկման և վագոների արտաքին լվացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/040 ավարտված
97 27-05-2021 15-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/019 Առաջարկի հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Ներքին և ընդհանուր օգտագործման տարածքներիի մաքրման ծառայությունների իրականացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/019 ծածկագրով ավարտված
92 20-05-2021 02-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/017 Առաջարկի հարցում Անվահեծերի լայնակույտերի շրջասեղման հիդրավլիկ մամլիչի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/017 ավարտված
93 20-05-2021 02-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/018 Առաջարկի հարցում Գյումրի լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգի բարձրացման սարքավորման հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/018 ավարտված
94 20-05-2021 03-06-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/038 Գնանշումների հարցում Գործիքների և նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/038 ավարտված
91 19-05-2021 25-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/037 Գնանշումների հարցում Կախովի առաստաղ մետաղյա կարկասի վրա ARMSTRONG (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/037 ավարտված
90 18-05-2021 24-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/036 Գնանշումների հարցում Փոխադրողի և ենթակառուցվածքի տնօրինողի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրությոան պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/036 ավարտված
88 14-05-2021 02-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/016 Առաջարկի հարցում Գյումրիի երկաթգծի կայարանի հյուրանոցի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/016 ավարտված
89 14-05-2021 24-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/035 Գնանշումների հարցում Վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/035 ավարտված
87 13-05-2021 26-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/034 Գնանշումների հարցում Հրդեհային սարքավորումների և կրակմարիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/034 ավարտված
83 11-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/012 Առաջարկի հարցում K2LOK-1 տեսակի կոմպրեսորների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/012 ծածկագրով ավարտված
84 11-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/013 Առաջարկի հարցում Երկու պտուտակով ագրեգատների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/013 ծածկագրով ավարտված
85 11-05-2021 08-06-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/014 Առաջարկի հարցում HVK-1 տեսակի հիդրոմեխանիկական ռեդուկտորների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/014 ծածկագրով ավարտված
86 11-05-2021 17-05-2021 № ՀԿԵ-ԳՀ021/033 Գնանշումների հարցում Անկողնային պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/033 ավարտված
81 10-05-2021 17-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/032 Գնանշումների հարցում Կախովի առաստաղ մետաղյա կարկասի վրա ARMSTRONG (կամ համանման) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/032 ավարտված
82 10-05-2021 31-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/015 Առաջարկի հարցում ВПР-02М №33 գծային մեքենան կատարողի տարածքում հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկի հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/015 ավարտված
80 29-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/031 Գնանշումների հարցում Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրման և մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/031 ավարտված
76 22-04-2021 05-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/028 Գնանշումների հարցում Հորիզոնտալ օպտիկամանրաթելային կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/028 ավարտված
77 22-04-2021 18-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/029 Գնանշումների հարցում Խտուցչի համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/029 ավարտված
78 22-04-2021 03-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/030 Գնանշումների հարցում Շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/030 ավարտված
74 15-04-2021 04-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/010 Առաջարկի հարցում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/010 ավարտված
75 15-04-2021 05-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/011 Առաջարկի հարցում ուժային տրանսֆորմատորի դիագնոստիկայի անցկացման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/011 ավարտված
79 13-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/027 Գնանշումների հարցում
Ուշադրություն!
Չեղարկված է
P50, P65 նախկինում օգտագործված ռելսերի, որոնք պիտանի չեն կրկնակի «ՀԿԵ» ՓԲԸ օգտագործման համար առք ու վաճառքի պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/027 չեղարկված
71 10-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/007 Առաջարկի հարցում Փոխադրողի և ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրությոան պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/007 ավարտված
72 10-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/008 Առաջարկի հարցում Միջազգային երթևեկության գնացքներում ուղևորների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/008 ավարտված
73 10-04-2021 10-05-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/009 Առաջարկի հարցում ՛՛ՀԿԵ ՛՛ ՓԲԸ գույքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/009 ավարտված
67 09-04-2021 22-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/023 Գնանշումների հարցում Դիէլեկտրիկ կոշիկների և գորգերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/023 ավարտված
68 09-04-2021 22-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/024 Գնանշումների հարցում բժշկական դիմակներ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/024 ավարտված
69 09-04-2021 29-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/025 Գնանշումների հարցում Շարժակազմի համար պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/025 ավարտված
70 09-04-2021 15-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/026 Գնանշումների հարցում Սանահինի մանկապարտեզում մանկական խաղահրապարակի կառուցման ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/026 ավարտված
61 05-04-2021 30-04-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/005 Առաջարկի հարցում Անվահեծերի լայնակույտերի շրջասեղման հիդրավլիկ մամլիչի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/005 ավարտված
62 05-04-2021 30-04-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/006 Առաջարկի հարցում Գյումրի լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգի բարձրացման սարքավորման հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 021/006 ավարտված
63 05-04-2021 16-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/020 Գնանշումների հարցում ֆոլգոիզոլի, բիտումային պրայմերի, մաստակի և ապակու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/020 ավարտված
64 05-04-2021 04-05-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 Բաց մրցույթ Ուշադրություն!
Նայել փոփոխությունը
Վառելանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/006 ավարտված
65 05-04-2021 19-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 Գնանշումների հարցում Փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնառաջարկի հարցում անցկացնելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/021 ավարտված
66 05-04-2021 19-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 Գնանշումների հարցում Ներծծված փայտակոճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնառաջարկի հարցում անցկացնելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/022 ավարտված
58 26-03-2021 01-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 Գնանշումների հարցում ք. Ալավերդի Սանաին կայարան թաղամասի մանկապարտեզի մանկական խաղահրապարակում խաղային սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 ավարտված
59 26-03-2021 01-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 Գնանշումների հարցում Կոշտ սկավառակների և համակարգչային մուլտիմեդիաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/017 ավարտված
60 26-03-2021 05-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/019 Գնանշումների հարցում ջերմանստեցվող կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/019 ավարտված
56 19-03-2021 01-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/015 Գնանշումների հարցում գրասենյակային աթոռների և բազկաթոռների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/015 ավարտված
57 19-03-2021 30-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/016 Գնանշումների հարցում շինարարական լվացաց ավազի և 5-20 մմ խմբակցության բնական քարից մանրախիճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/016 ավարտված
55 18-03-2021 14-04-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/004 Գնանշումների հարցում ՈՒԱԶ 390945 եւ ՈՒԱԶ 390995-552-04 մեքենաների (կամ համարժեք) մատակարարման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/004 ավարտված
52 12-03-2021 25-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/013 Գնանշումների հարցում Կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/013 ավարտված
53 12-03-2021 25-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ 021/003 Գնանշումների հարցում Ջաջուռ և Մայիսյան կայարանների շենքերի, տարածքների և պահակակետերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների, սանհանգույցների տեղադրման պայմանագիր կնքելու մասին թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 021/003 ավարտված
54 12-03-2021 25-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/014 Գնանշումների հարցում Արագաչափի ժապավենի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/014 ավարտված
50 11-03-2021 24-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/011 Գնանշումների հարցում եզրահան տախտակի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/011 ավարտված
51 11-03-2021 22-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/012 Գնանշումների հարցում ջերմանստեցվող կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/012 ավարտված
47 18-02-2021 04-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/008 Գնանշումների հարցում Առաջին բուժօգնության դեղատուփի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ021/008 ավարտված
48 18-02-2021 03-03-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/009 Գնանշումների հարցում ցեմենտ Մ-400 մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/009 ավարտված
49 18-02-2021 24-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/010 Գնանշումների հարցում յուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/010 ավարտված
45 15-02-2021 16-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/004 Բաց մրցույթ Փայտե ներծծված չորսու մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/004 ավարտված
46 15-02-2021 16-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/005 Բաց մրցույթ Ներծծված փայտակոճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/005 ավարտված
39 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/004 Գնանշումների հարցում Երկաթուղային մակետի նախագծում և պատրաստման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/004 ավարտված
40 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/005 Գնանշումների հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ աշխատողների մասնագիտական ուսուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/005 ավարտված
41 12-02-2021 11-03-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/002 Առաջարկի հարցում Երթուղիների կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/002 ծածկագրով ավարտված
42 12-02-2021 25-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/006 Գնանշումների հարցում պողպատաճոպանի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/006 ավարտված
43 12-02-2021 22-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/007 Գնանշումների հարցում Կահույքի պատրաստման համար նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/007 ավարտված
44 12-02-2021 15-03-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/003 Բաց մրցույթ 25-60 մմ բալաստային խմբակցության մանրախիճի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 021/003 ավարտված
37 04-02-2021 05-03-2021 ՀԿԵ-ԱՀ 021/001 Առաջարկի հարցում Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 021/001 ծածկագրով ավարտված
38 04-02-2021 15-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/003 Գնանշումների հարցում յուղերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/003 ավարտված
35 29-01-2021 08-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/001 Գնանշումների հարցում Գազանման տեխնիկական թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/001 ավարտված
36 29-01-2021 11-02-2021 ՀԿԵ-ԳՀ021/002 Գնանշումների հարցում խավոտ մակերեսով լաթերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ021/002 ավարտված
34 18-01-2021 16-02-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 021/001 Բաց մրցույթ Գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԲՄ 021/001 ավարտված
33 18-12-2020 18-01-2021 ՀԿԵ-ԲՄ 020/030 Բաց մրցույթ Հերբիցիդի (գլիֆոսատ 480գ/լ) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԲՄ 020/030 ավարտված
31 09-12-2020 15-12-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/054 Գնանշումների հարցում Մետաղական հենարանների վերանորոգման նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշումների հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/054 ավարտված
32 09-12-2020 15-12-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/053 Գնանշումների հարցում Համակարգչային և սերվերային տեխնիկայի, տպիչների և համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/053 ավարտված
30 07-12-2020 11-12-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/029 Բաց մրցույթ Տնտեսական նշանակության ապրանքների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/029 ավարտված
29 20-11-2020 26-11-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/048 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ «ՈՒղեկցող բրիգադներ» վարչական-արտադրական շենքի գազիֆիկացման շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/048 ավարտված
27 17-11-2020 16-12-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/028 Բաց մրցույթ Լոկոմոտիվների ավազամանների համար կվարցային ավազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթ անցկացնելու մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/028 ավարտված
28 11-11-2020 13-11-2020 ՀԿԵ-ԳՀ020/045 Գնանշումների հարցում ՄԳԵ-46Վ մակնիշի (կամ համանման) հիդրավլիկ յուղի մատակարարկման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշումների հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ020/045 ավարտված
26 30-10-2020 19-11-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/022 Առաջարկի հարցում Սեւան-Ծովագյուղ 87կմ պկ2-ի տեղափոխման արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/022 ծածկագրով ավարտված
25 17-09-2020 28-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/019 Գնառաջարկի հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ «ՈՒղեկցող բրիգադներ» վարչական-արտադրական շենքի գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/019 ծածկագրով ավարտված
24 03-09-2020 24-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/018 Առաջարկի հարցում ՏԴՆ 16000/110/10 տիպի տրանսֆորմատորի վերանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի վերաբերյալ առաջարկների հարցմում անցկացման մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/018 ավարտված
23 31-08-2020 18-09-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/017 Առաջարկի հարցում ՈՒԱԶ 3909-ի եւ ՈՒԱԶ 39094-ի ձեռքբերման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին ծածկագիր՝ՀԿԵ-ԱՀ 020/017 ավարտված
22 11-08-2020 24-08-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/014 Առաջարկների հարցում Զոդ կայանում տեխնիկական զննման կետի շենքի վերակառուցման նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման և տեխնիկական վիճակի հետազոտման աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման իրավունքի վերաբերյալ առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին (գույքագրման համարը № 10020263) ՀԿԵ-ԱՀ 020/014 ավարտված
20 06-08-2020 25-08-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/013 Գնառաջարկի հարցում Ճանապարհի կապիտալ նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի առաջարկների հարցման անցկացման մասին ՀԿԵ-ԱՀ 020/013 ծածկագրով ավարտված
21 06-08-2020 04-09-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/025 Բաց մրցույթ Երևան-Գյումրի-Երևան երթուղով՝ բիոզուգարաններով հագեցած, նոր ԷՊ2Դ էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքների կատարման բաց մրցույթի պայմանագիր կնքելու մասին ՀԿԵ-ԲՄ 020/025 ծածկագրով ավարտված
19 08-06-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/013 ավարտված
18 27-05-2020 10-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Գնառաջարկի հարցում ՛՛ՀԿԵ՛՛ ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում հայտարարելու վերաբերյալ Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
16 19-05-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/016 Բաց մրցույթ ՉՄԷ3Է №6672, №6668 և ՉՄԷ3 №5420 ջերմաքարշերի հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/016 ավարտված
17 19-05-2020 17-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/017 Բաց մրցույթ ՎԼ10 №631 և №1650 էլեկտրաքարշի միջանկյալ նորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/017 ավարտված
14 18-05-2020 01-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 Գնառաջարկի հարցում Լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի սարքավորման հիմնանորոգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 ավարտված
15 18-05-2020 16-06-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/015 Բաց մրցույթ Էռ-2 էլեկտրագնացքների մաքրման և լվացման ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր կնքելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/015 ավարտված
13 08-05-2020 08-06-2020 ՀԿԵ-ԱՀ 020/010 Առաջարկի հարցում ՎԼ-10 էլեկտրագնացքի անվազույգերի վերանորոգման (ամբողջական անվազույգերի զննում բոլոր մաշված դետալների փոխարինմամբ) վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԱՀ 020/010 ավարտված
12 06-05-2020 15-06-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Բաց մրցույթ ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
10 28-04-2020 18-05-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ՀԿԵ-ԳՀ 020/011 ավարտված
11 28-04-2020 18-05-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 Գնանշման հարցում ներկանյութի մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/012 ավարտված
9 27-04-2020 26-05-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/012 Բաց մրցույթ Տպագիր նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/012 ավարտված
8 27-03-2020 06-04-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/006 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի՝ կայարանի շենքի թիվ 4 սպասասրահում ջեռուցման համակարգ տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/006 ավարտված
7 18-03-2020 27-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/010 Գնանշման հարցում Շարժական գույքի (շարժակազմի) շուկայական արժեքի գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/010 ավարտված
4 16-03-2020 27-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/005 Գնառաջարկի հարցում լոկոմոտիվային դեպոյի անվազույգերի բարձրացման, իջեցման ՏՍ-40 մակնիշի սարքավորման հիմնանորուգում կատարելու պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/005 ավարտված
5 16-03-2020 21-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 Գնանշման հարցում Արարատ կայարանի շենքի, Սանահին ենթակայանի, «ՀԿԵ» ՓԲԸ գլխավոր շենքի վրա մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների մարատակարարման և տեղադրման և շինարարական նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 020/009 ավարտված
6 16-03-2020 15-04-2020 ՀԿԵ-ԲՄ 020/011 Բաց մրցույթ ՎԼ-10 էլեկտրաքարշերի (զույգ) անիվների հիմնանորոգման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 020/011 ավարտված
3 13-03-2020 23-03-2020 ՀԿԵ-ԳՀ 020/004 Գնառաջարկի հարցում Երևան քաղաքի՝ կայարանի շենքի թիվ 4 սպասասրահում ջեռուցման համակարգ տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին գնառաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 020/004 ավարտված
2 10-03-2019 23-03-2019 ՀԿԵ-ԳՀ 020/008 Գնանշման հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար ածխաթթու գազի (բալոն) մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/008 ավարտված
1 09-03-2019 23-03-2019 ՀԿԵ-ԳՀ 020/007 Գնանշման հարցում Առաջին բուժօգնության պարագաների մատակարարման պայմանագիր կնքելու գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 020/007 ավարտված