ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

Տենդերներ

Հայտերի ներկայացման սկիզբ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ընթացակարգի համարը Գործարքի տեսակը Ընթացակարգի անվանումը Կարգավիճակ
462 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/039 Գնանշումների հարցում Canon IR-2425i+տոներ կամ համնման տպագրական սարքավորման մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/039 ծածկագրով
463 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/040 Գնանշումների հարցում HPE ProLiant DL360 Gen 11 սերվերի կամ համանմանի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/040 ծածկագրով
464 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/041 Գնանշումների հարցում SOPHOS FIREWALL XG 210 ապարատային անվտանգության դարպասի լիցենզիայի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/041 ծածկագրով
465 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/042 Գնանշումների հարցում կտորից շերտավարագույրների ժապավենների համար նախատեսված մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/042 ծածկագրով
460 08-05-2024 23-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/037 Գնանշումների հարցում Շինանյութերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/037 ծածկագրով ավարտված
461 08-05-2024 23-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/038 Գնանշումների հարցում Խիտ լեռնատեսակի խիճ երկաթուղային գծի բալաստային շերտի համար նախատեսված մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/038 ծածկագրով ավարտված
458 02-05-2024 16-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/035 Գնանշումների հարցում Վտանգավոր արտադրական օբյեկտների շահագործման համար պատասխանատու անձանց ուսուցման և որակավորման բարձրացման ծառայության պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/035 ծածկագրով ավարտված
459 02-05-2024 17-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/036 Գնանշումների հարցում փայտակոճի և երկաթուղային փայտե չորսուի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/036 ծածկագրով ավարտված
453 29-04-2024 20-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/034 Գնանշումների հարցում աղեղային ձուլակցման եղանակով ռելսերի և սլաքային փոխադրիչների խաչուկների թերությունների վերացման աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/034 ծածկագրով ավարտված
454 29-04-2024 29-05-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/006 Գնանշումների հարցում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ ЧМЭ3 ջերմաքարշների HVK-1 հիդրոմեխանիկական ռեդուկտորների հիմնական վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/006 ծածկագրով
455 29-04-2024 29-05-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/007 Գնանշումների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ЧМЭ-3 К2LOK-1 տիպի կոմպրեսորների հիմնական վերանորգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/007 ծածկագրով
456 29-04-2024 29-05-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/008 Գնանշումների հարցում "ՀԿԵ" ՓԲԸ ЧМЭ-3 (DT-701-4/DT-706-4) ջերմաքարշների երկմեքենային ագրեգանտենրի հիմնական վերանորգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/008 ծածկագրով
457 29-04-2024 29-05-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/009 Գնանշումների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ՎԼ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների անվազույգերի կապիտալ վերանորոգման համար (անվազույգերի ամբողջական զննում բոլոր մաշված մասերի փոփոխությամբ) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/009 ծածկագրով
452 19-04-2024 03-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/033 Գնանշումների հարցում Օդորակիչի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/033 ծածկագրով ավարտված
447 11-04-2024 25-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/031 Գնանշումների հարցում Վագոնի առանց բռնակի արգելակման ամրակոճղակների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/031 ծածկագրով ավարտված
448 11-04-2024 25-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/032 Գնանշումների հարցում Թումանյան կայարանի ուղևորների շենքի տանիքի վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/032 ծածկագրով ավարտված
449 11-04-2024 22-04-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/003 Գնանշումների հարցում Փոխադրողի և երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/003 ծածկագրով ավարտված
450 11-04-2024 22-04-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/004 Գնանշումների հարցում Միջազգային երթևեկության գնացքներում ուղևորների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/004 ծածկագրով ավարտված
451 11-04-2024 22-04-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/005 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ գույքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/005 ծածկագրով ավարտված
446 05-04-2024 19-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/030 Գնանշումների հարցում Անշարժ գույքի անկախ գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/030 ծածկագրով ավարտված
445 04-04-2024 18-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/029 Գնանշումների հարցում Լոկոմոտիվների համար նախատեսված կվարցային ավազի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/029 ծածկագրով ավարտված
441 28-03-2024 12-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/026 Գնանշումների հարցում փայտակոճի և երկաթուղային փայտե չորսուի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/026 ծածկագրով ավարտված
442 28-03-2024 12-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/027 Գնանշումների հարցում Սատինե բարձի երեսի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/027 ծածկագրով ավարտված
443 28-03-2024 12-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/028 Գնանշումների հարցում Դիզելային վառելիքի կգ-ով մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/028 ծածկագրով ավարտված
437 21-03-2024 04-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/022 Գնանշումների հարցում Տպագրական արտադրանքի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/022 ծածկագրով ավարտված
438 21-03-2024 04-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/023 Գնանշումների հարցում Խիտ լեռնատեսակի խիճ երկաթուղային գծի բալաստային շերտի համար նախատեսված մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/023 ծածկագրով ավարտված
439 21-03-2024 04-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/024 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների նախնական և պարբերական բժշկական զննումների անցկացնման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/024 ծածկագրով ավարտված
440 21-03-2024 04-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/025 Գնանշումների հարցում Քսայուղային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/025 ծածկագրով ավարտված
435 15-03-2024 15-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/020 Գնանշումների հարցում Գյումրու ՎՉԴ «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի վերանորոգման և հավաքման բաժիններով հիմնական շենքի փափուկ տանիքի վերանորոգման տեխնիկական հսկողության (շինարարական հսկողության) ծառայությունների մատուցուման պայմանագրի կինքման իրավունքի գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/020 ծածկագրով ավարտված
436 15-03-2024 04-04-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/021 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ 77 օբյեկտներում հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/021ծածկագրով ավարտված
433 14-03-2024 01-04-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/002 Գնանշումների հարցում աուդիտորական ծառայությունների մատուցման մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/002 ավարտված
434 14-03-2024 28-03-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/019 Գնանշումների հարցում Թխվածքաբլիթի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/019 ծածկագրով ավարտված
432 07-03-2024 22-03-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/018 Գնանշումների հարցում Հակահրդեհային գույքի, հատուկ համազգեստի և համազգեստների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/018 ծածկագրով ավարտված
429 01-03-2024 15-04-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/001 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ Գյումրի դեպոյի վագոնաին մասի շենքերի տանիքների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում (ինվ: № 10020264) թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/001 ծածկագրով ավարտված
430 01-03-2024 11-03-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/016 Գնանշումների հարցում Հակահրդեհային գույքի, կրակմարիչների և անհատական պաշտպանության միջոցների (ԱՊՄ) մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/016 ծածկագրով ավարտված
431 01-03-2024 11-03-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/017 Գնանշումների հարցում Քսայուղային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/017 ծածկագրով ավարտված