ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

Տենդերներ

Հայտերի ներկայացման սկիզբ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ընթացակարգի համարը Գործարքի տեսակը Ընթացակարգի անվանումը Կարգավիճակ
477 18-07-2024 29-07-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/053 Գնանշումների հարցում Վանաձոր մեկնակայանի տանիքի մասնակի նորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/053 ծածկագրով
478 18-07-2024 02-08-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/054 Գնանշումների հարցում աղեղային ձուլակցման եղանակով ռելսերի և սլաքային փոխադրիչների խաչուկների թերությունների վերացման աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/054 ծածկագրով
475 26-06-2024 29-07-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/010 Գնանշումների հարցում "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ՎԼ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների անվազույգերի կապիտալ վերանորոգման համար (անվազույգերի ամբողջական զննում բոլոր մաշված մասերի փոփոխությամբ) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/010 ծածկագրով
476 26-06-2024 11-07-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/052 Գնանշումների հարցում Ավտոքարտերով բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում Թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/052 ծածկագրով ավարտված
472 20-06-2024 08-07-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/049 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն Սիս ուղեւորային կանգառի հարթակի մասնակի վերանորոգման համար ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/049 ծածկագրով ավարտված
473 20-06-2024 08-07-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/050 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն Canon IR-2425i+տոներ կամ համնման տպագրական սարքավորման մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/050 ծածկագրով ավարտված
474 20-06-2024 08-07-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/051 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն SOPHOS FIREWALL XG 210 ապարատային անվտանգության դարպասի լիցենզիայի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/051 ծածկագրով ավարտված
468 07-06-2024 24-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/045 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի վտանգավոր արտադրական օբյեկտների, ամբարձիչ մեխանիզմների և կաթսայատների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/045 ծածկագրով ավարտված
469 07-06-2024 24-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/046 Գնանշումների հարցում գազի սարքավորումների անվտանգ շահագործման պահանջների ապահովման ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/046 ծածկագրով ավարտված
470 07-06-2024 24-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/047 Գնանշումների հարցում Թափոնների առաջացման ստանդարտների նախագծերի մշակման և դրանց հեռացման սահմանափակումների, թափոնների համար տեխնիկական անձնագրերի պատրաստման համար նախատեսված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/047 ծածկագրով ավարտված
471 07-06-2024 24-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/048 Գնանշումների հարցում СПР-02 տիպի ռելսայուղիչների սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 024/048 ծածկագրով ավարտված
467 31-05-2024 17-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/043 Գնանշումների հարցում Քարշային շարժիչների անկախ գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/043 ծածկագրով ավարտված
466 30-05-2024 11-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/044 Գնանշումների հարցում «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համարի ավտոմեքենաների ապահովագրման ԱՊՊԱ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/044 ծածկագրով ավարտված
462 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/039 Գնանշումների հարցում Canon IR-2425i+տոներ կամ համնման տպագրական սարքավորման մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/039 ծածկագրով ավարտված
463 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/040 Գնանշումների հարցում HPE ProLiant DL360 Gen 11 սերվերի կամ համանմանի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/040 ծածկագրով ավարտված
464 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/041 Գնանշումների հարցում SOPHOS FIREWALL XG 210 ապարատային անվտանգության դարպասի լիցենզիայի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/041 ծածկագրով ավարտված
465 24-05-2024 10-06-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/042 Գնանշումների հարցում կտորից շերտավարագույրների ժապավենների համար նախատեսված մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/042 ծածկագրով ավարտված
460 08-05-2024 23-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/037 Գնանշումների հարցում Շինանյութերի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/037 ծածկագրով ավարտված
461 08-05-2024 23-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/038 Գնանշումների հարցում Խիտ լեռնատեսակի խիճ երկաթուղային գծի բալաստային շերտի համար նախատեսված մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/038 ծածկագրով ավարտված
458 02-05-2024 16-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/035 Գնանշումների հարցում Վտանգավոր արտադրական օբյեկտների շահագործման համար պատասխանատու անձանց ուսուցման և որակավորման բարձրացման ծառայության պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/035 ծածկագրով ավարտված
459 02-05-2024 17-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/036 Գնանշումների հարցում փայտակոճի և երկաթուղային փայտե չորսուի մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/036 ծածկագրով ավարտված
453 29-04-2024 20-05-2024 ՀԿԵ-ԳՀ 024/034 Գնանշումների հարցում աղեղային ձուլակցման եղանակով ռելսերի և սլաքային փոխադրիչների խաչուկների թերությունների վերացման աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին Գնանշման հարցում № ՀԿԵ-ԳՀ 024/034 ծածկագրով ավարտված
454 29-04-2024 03-06-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/006 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ ЧМЭ3 ջերմաքարշների HVK-1 հիդրոմեխանիկական ռեդուկտորների հիմնական վերանորոգման համար պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/006 ծածկագրով ավարտված
455 29-04-2024 03-06-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/007 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ЧМЭ-3 К2LOK-1 տիպի կոմպրեսորների հիմնական վերանորգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/007 ծածկագրով ավարտված
456 29-04-2024 03-06-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/008 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "ՀԿԵ" ՓԲԸ ЧМЭ-3 (DT-701-4/DT-706-4) ջերմաքարշների երկմեքենային ագրեգանտենրի հիմնական վերանորգման պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/008 ծածկագրով ավարտված
457 29-04-2024 07-06-2024 ՀԿԵ-ԱՀ 024/009 Գնանշումների հարցում Փոփոխություն "Հարավկովկասյան երկաթուղի" ՓԲԸ ՎԼ10 էլեկտրական լոկոմոտիվների անվազույգերի կապիտալ վերանորոգման համար (անվազույգերի ամբողջական զննում բոլոր մաշված մասերի փոփոխությամբ) պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին Առաջարկությունների հարցում թիվ ՀԿԵ-ԱՀ 024/009 ծածկագրով ավարտված