Ուղևորներին

ՉՎԱՑՈՒՑԱԿ, ԳՆԵԼ ԱՌՑԱՆՑ

Լրացրեք բոլոր դաշտերը
Ժամանակացույցը սխալ է ընտրված
Ուշադրություն՜
Վրաստան մութք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել անձնական տվյալները https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/ պորտալում

Համագործակցության անդամ երկրների երկաթուղային տրանսպորտի Խորհրդի տնօրինության կողմից
Երևան-Բաթումի-Երևան գնացքին տրվել է «ֆիրմային» կատեգորիա և «Արմենիա» անվանումը
տեղեկատու հեռախոսների աշխատանքային ժամերը՝ 09:00 - 18:00

«Երեվան» կայարանի տեղեկատու`

(+374 60) 46 32 83 , (+374 60) 46 32 84 , 1-84

«Գյումրի» կայարանի տեղեկատու`

(+374) 312 5 10 02

«Վանաձոր» կայարանի տեղեկատու`

(+374) 322 2 10 09

Ուղեվորափոխադրումների տնօրինություն

(+374 60) 46 34 40